Икономически закони на Мърфи
.
 • Всеки, който може да работи ефективно върху проекта само част от работното време, по-добре да не работи.

 • Следствия:

  1. Ако неговият ръководител не му дава задание за цял работен ден, и Вие не му давайте.

  2. Ако на него не му стига времето, работата на неговия шеф няма да пострада.
   

 • Колкото е по-сложен технически проектът, толкова е по-малка нуждата от специалист за неговото ръководство.

 •  
 • Само измеримите доходи са реални. Неосезаемите доходи са неизмерими, и следователно - нереални.

 •  


  ЗАКОН НА О'БРАЙЪН (ЗАКОН ЗА 357 ДОЛАРА И 73 ЦЕНТА)

  Нито един ревизор няма да ви признае сметка, която свършва на кръгло число.
   


  ЗАКОН НА ДЖОНС ЗА ЗАЕМИТЕ

  За да ти отпуснат кредит, трябва най-напред да докажеш, че кредит не ти е нужен.
   


  ЗАКОНИ НА ПАРКИНСЪН

  1. Разходите се стремят да достигнат нивото на приходите.

  2. Работата запълва цялото определено за нея време.

  3. Всеки работник почва да губи сръчността си пет години преди достигане на пенсионна възраст, независимо от това, каква е тази възраст.

  4. Никой крупен проект не се внедрява навреме, не се вмества в рамките на предвидените финансови и кадрови ресурси и не върши това, за което е създаден.

  Следствие:

  Печалбите от внедряването му ще бъдат по-малки от очакваните (ако въобще ги има).
   

  Кредити: съставено по материали от Интернет.

  [това е материал от брой 15 на списание "Коснос" www.kosnos.com]