Закони на Мърфи за научната работа
.
.
 • Ако в изведеното уравнение се получи израз с обратен знак, то явно някъде той е объркан. Ако се получи правилен израз, значи знакът е объркан на четен брой места.

 •  
 • Всички характерни числа във всекидневния живот обикновено имат 25% отклонения, които само рядко се намаляват до 10%.

 •  
 • Грешката на експерименталните данни почти винаги е по-голяма от 1%.

 •  
 • Всяка истински полезна класификация има от три до шест категории.

 • ЗАКОН НА БЪКЕР

  Дори най-малката практика си заслужава голяма теория.
   


  ЗАКОН НА ПИЪР

  Решението на въпроса променя естеството на въпроса.
   


  ЗАКОН НА МЕНКЪН

  Който може - прави го, който не може - учи другите.
   


  ЗАКОН НА АРХИМЕД
  (варианти)

  1. Всяко тяло, потопено във вода излиза мокро.

  2. Всяко тяло, потопено във вода, ако не излезе до половин час следва да се счита за изгубено.
   


  СЪВЕТИ КЪМ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА

  1. Експериментите трябва да бъдат възпроизвeдими, т.е. да дават еднакво неверни резултати.

  2. Първо постройте кривите си, а след това нанесете данните от измерванията.

  3. Обемът на натрупаната информация е право пропорционален на съсипаната апаратура.

  4. Изучете предварително явлението, което предстои да откриете.

  5. Ако имате съмнения, постарайте се да звучат убедително.

  6. Не трябва да вярвате в чудеса, трябва да ги използвате.
   


  ЗАКОН НА МАЙЕР

  Ако фактите не се съгласуват с нашата теория, трябва да се освободим от тях.

  Следствие:

  Един експеримент е сполучлив, ако в интерес на теорията сме игнорирали само половината от извършените наблюдения.
   


  ЗАКОН НА ХАРВАРД

  Едно тяло, поставено в условия на строго контролирани налягане, температура, обем, съдържание на пара във въздуха и други променливи прави каквото си иска.
   


  ЛАБОРАТОРЕН ЗАКОН НА ФАЙТ

  Когато експериментът е успешен, не го повтаряй!
   


  ЗАКОН НА КЛАРК

  Ако един отличен, но още жив учен утвърждава, че нещо може да стане, той почти винаги е прав. Ако твърди, че нещо е невъзможно, винаги лъже.
   


  ЗАКОН НА ХЪНТ

  Всяка велика идея има недостатък, равен или надминаващ величието й.
   


  ЗАКОН ЗА НЕИЗВЕСТНИЯ ФАКТОР

  Ако в задачата има неизвестен мащабен фактор, предполагайте, че той се подчинява на степенен закон с показател 0.70
   


  ПРАВИЛО НА ФЕЙДЖИН ЗА МИНАЛИ ПРЕДВИЖДАНИЯ

  Обръщането към миналото е точна наука.


  ПОСТУЛАТ НА РОДЖЪРС ЗА НЕВЕЖЕСТВОТО

   Всички са невежи, но в различни области.
   

  ПРАВИЛО 20 / 80

  20% от хората изпиват 80% от бирата. Точно същото съотношение на концентрацията на усилията се наблюдава и във всички останали области на човешката дейност, включително и в науката.
   

  Кредити: съставено по материали от Интернет.

  [това е материал от брой 15 на списание "Коснос" www.kosnos.com]