НАЙ-СТРОГИТЕ ЗАКОНИ НА МЪРФИ
 

ОБЩ ПРИНЦИП НА ДЖЕРОМ

Ако някоя неприятност може да се случи, тя се случва.

Следствия:

1. Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда.

2. От всички възможни неприятности ще се случи именно тази, загубата от която ще бъде най-голяма.

3. Предоставени сами на себе си, събитията имат тенденцията да вървят от лошо към по-лошо.

4. Щом се заемете да вършите някаква работа, винаги ще се намери друга, която трябва да се свърши по-рано.

5. (Закон за всеобщата проклетия на нещата) Вероятността филия, изпусната върху килима да падне с намазаната с масло страна надолу е право пропорционална на цената на килима.
 


ПЪРВИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ

Всичко, което може да се развали се разваля.

Следствие:

Всичко, което не може да се развали - също се разваля.
 


ВТОРИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ

Когато работите вървят добре, нещо ще се развали в най-близко бъдеще.

Следствия:

1. Когато работите вървят така лошо, че повече не може, в най-близко бъдеще те ще тръгнат още по-лошо.

2. Ако Ви се струва, че положението се подобрява, значи нещо не сте забелязали.
 


ТРЕТИ ЗАКОН НА ЧИЗХОЛМ

Целите, така както ги вижда потребителят, се схващат от всеки проектант по различен начин.

Следствия:

1. Ако обяснявате толкова ясно, че да не остане и сянка от съмнение, все пак ще се намери поне един, който да Ви разбере погрешно.

2. Ако вършите нещо с мисълта, че ще срещне всеобщо одобрение, винаги ще се намери един, който да Ви укори.
 


ЗАКОН НА ГУМПЕРСЪН

Вероятността нещо да се случи е обратно пропорционална на неговата желателност.
 


ПРАВИЛО НА ДЮШАРМ

Подходящият случай се явява в най-неподходящия момент.
 


ЗАКОН ЗА НЕРЕЦИПРОЧНИТЕ ОЧАКВАНИЯ

Негативните очаквания пораждат негативни резултати. Позитивните очаквания пораждат негативни резултати.
 

ПОСТУЛАТ НА ПАРДО

Всичко хубаво в живота или е забранено, или е неморално, или от него се дебелее.
 


ПРАВИЛО 20/80

20% от хората изпиват 80% от бирата. Точно същото съотношение на концентрацията на усилията се наблюдава и във всички останали области на човешката дейност, включително и в науката.
 

 УНИВЕРСАЛЕН СЪВЕТ НА ЕСАР

Не правете това!


 


Кредити: съставено по материали от Интернет.

[ това е материал от брой 15 на списание "Коснос" www.kosnos.com]