Превод на текста A very probable conclusion
.
Биолог-новак правел експеримент. Той взел жаба, рулетка, бележник и химикал, и скалпел. Поставил жабата на масата и ударил с юмрук зад нея и казал "Жабо, скачай!". Жабата скочила, той взел рулетката и измерил разстоянието и записал "Жаба с 4 крака скача 12 фута".

Тогава той взел  жабата и отрязал единия и крак. Сложил я на масата, тряснал юмрук и извикал "Жабо, скачай!". Жабата скочила, той отново  измерил и записал "Жаба с 3 крака скача 9 фута". Отново взел жабата, отрязал още един крак и преминал отново през цялата процедура, измерил и записал "Жаба с 2 крака скача 6 фута". Отново взел жабата, отрязъл друг крак, повторил процедурата, жабата скочила и той записал "Жаба с 1 крака скача 3 фута".

Накрая той взел жабата и отрязал последния и крак, сложил я и ударил юмрук на масата, крещейки "Жабо, скачай!". Жабата просто си седяла там, и той отново ударил масата и извикал "Жабо, скачай!", а жабата не се помръднала. Тогава той взел своя бележник и записал "Жаба с отрязани крака не чува!".

Автор: Неизвестен. Този текст се разпространява по и-мейла и форумите в Интернет.

Превод: Георги Бърбориев

[ това е материал от брой 16 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]