Думите, които се срещат в текста “A very probable conclusion
...
tape measure ... рулетка, (шивашки) сантиметър
pad  бележник, блок
exact-o knife скалпел
slamm удрям, цапардосвам
fist  юмрук, пестник
jump скачам, подскачам
fetch вземам
shout викам, извиквам
thru (through) през, из
last последен
leg крак
sat от sit - седя
budge мърдам, помръдвам се

Превод на думите: Георги Бърбориев

[ това е материал от брой 16 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]