Кристали във водата, кристали в леда и кристали във въздуха - нямате ли това усещане?
Снимка от проф. д-р Курт Вармуца
[click here to see it in English]

Дата на снимката: 17 юли 2007 г.

Проф. д-р Курт Вармуца е един от най-известните хемометрици в Света. Той е професор във Виенския технически университет и е добър приятел на България. В резултат на неговото сътрудничество с групата по Молекулярна спектроскопия към катедра "Аналитична химия" на ХФ на ПУ "Паисий Хилендарски" са публикувани 7 статии в международни научни списания. Професор Вармуца е посещавал неколкократно нашата страна и е изнесъл няколко лекции, последната от които на 6-тата конференция на Химическия факултет на Пловдивския университет. Професорът се увлича по астрономия и фотография - на неговата страница има превъзходни снимки на слънчеви затъмнения, направени от него - виж тук.

А ето и снимка на самия автор в Гренландия!

[ това е материал от брой 16 на списание "Коснос" www.kosnos.com]