Марк Твен за науката
(виж оригиналния текст)
.
В рамките на сто шестдесет и шест години река Долна Мисисипи се е съкратила с двеста и четиридесет и две мили. Това прави средно малко повече от миля и една трета на година. Ето защо, всеки разумен човек, който не е идиот или сляп, може да види, че през Оолитния Слурийски период, точно преди милион години от следващия ноември, река Долна Мисисипи е била по-дълга с един милион и триста хиляди мили и се е разпростирала през Мексиканския залив като въдица. И по същата логика всеки човек може да види, че след седемстотин и четиридесет и две години от сега, Долна Мисисипи ще бъде само една миля и четвърт дълга и Кайро и Ню Орлиънс ще бъдат свързани заедно с едни и същи улици и ще бъдат управлявани от един и същи кмет и съветници. Има нещо очарователно в науката. Човек може да получи толкова много от едно просто предположение като просто разглеждай един факт.

из "Живота при Мисисипи"

Автор: Марк Твен
Взето от: http://www.twainquotes.com/Mississippi.html
Превод: Пламен Пенчев, Ph.D.
Забележка: Този текст илюстрира опасността от линейната екстраполация в науката. За илюстрация вижте този текст, както и този текст.

[ това е материал от брой 16 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]


In the space of one hundred and seventy-six years the Lower Mississippi has shortened itself two hundred and forty-two miles. That is an average of a trifle over one mile and a third per year. Therefore, any calm person, who is not blind or idiotic, can see that in the Old Oolitic Silurian Period, just a million years ago next November, the Lower Mississippi River was upwards of one million three hundred thousand miles long, and stuck out over the Gulf of Mexico like a fishing-rod. And by the same token any person can see that seven hundred and forty-two years from now the Lower Mississippi will be only a mile and three-quarters long, and Cairo and New Orleans will have joined their streets together, and be plodding comfortably along under a single mayor and a mutual board of aldermen. There is something fascinating about science. One gets such wholesale returns of conjecture out of such a trifling investment of fact.

Life on the Mississippi

Taken from: http://www.twainquotes.com/Mississippi.html

[ това е материал от брой 16 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]