Проблемите с Въглерода


Бог създаде Вселената и законите, властващи в нея, и се оттегли да си пие бирата. Така си мислят по-умните от вас и някои физици, но на останалите Аз съм им нужен като постоянно присъствие и благ старец, за да преодолеят страха си пред Смъртта и Безсмислието на Живота.

Всъщност, създадох Вселената, но бирата не я бях измислил - въглеродът го нямаше, какво да говорим - и елементите не бях създал още!

На първото съвещание по Проекта, моят секретар по научните дела, Сциентико, постави трудния въпрос каква да бъде диелектричната константа на вакума.

- Сър, ако нейната стойност е такава както я мислихме досега, моите скромни изчисления показват, че елементът с пореден номер 5 (бел. на третия секретар на Бог: известен на вас земляните като бор) ще може да образува вериги и създаването на живота ще е затруднено от неговото евентуално ограничено наличие на избраните от Вас планети!

Малко неотговорно му наредих да я увеличи 2 пъти.

След седмица на следващото съвещание Сциентико бе още по-посърнал.

- Сър, моите скромни изчисления показват, че елементът с пореден номер 14 (бел. на третия секретар на Бог: известен на вас земляните като силиций) ще може да образува вериги, но той няма да има естествени радиоактивни изотопи, а това ще затрудни датирането на възрастта на различните вкаменелости и бъдещите човеци ще са затруднени да докажат Еволюцията, която Вие залагате с Вашите превъзходни закони.

- Още по-добре – взе думата моят секретар по нравствеността и морала, г-н Моралес. Няма да има спънки за креационистите да натрият носа на дарвинистите, а както предсказахме в нашия отдел, първите повече ще почитат Вас, Сър, отколкото онези материалисти.

Вече бе взело да Ми писва от цялото това Начинание и стараейки запазя авторитета Си, само за една милисекунда проведох 10500 изчисления и се спрях на коефициент на увеличение 1.3 пъти. Това, както и предвиждах, облагодетелствуваше елемента с пореден номер 7 (бел. на третия секретар на Бог: известен на вас земляните като азот).

Така само за две съвещения бяха уточнени масата на протоните и електроните, силата на гравитационното и електромагнитното взаимодействия и Проектът за Вселената бе готов. Е, не точно две съвещания, защото на третата, извънаредна, сбирка Сциентико предложи да въведем неутрона и още две взаимодействия, което доведе до олекотяване на животоподдържащия елемент и той стана този с пореден номер 6, т.е. въглерод.

Тогава натиснах Копчето и Големият взрив се състоя.

Дали си пиех бирата през тези 12 милиарда години, се питате вие. Дали играех голф? Какви глупости! Това са Удоволствията, които Нашият Проект заложи за вас човеците, докато Моите удоволствия се заключават само в едно – Пълният контрол над Нещата! Не си мислете, че само Жените бяха надарени с това удоволствие по План – Моралес първи предположи, че политиците, и онази тяхна разновидност, диктаторите, ще се възползват от него.

Някъде към 6 милиарда години от Големия взрив, Сциентико се появи начумерен и унил.

- Сър, допуснах грешка. По-добре силицият да беше основа на Живота, защото силициевият диоксид няма да поглъща толкова много инфрачервените лъчи и няма да създава парников ефект на избраните от Вас планети!

И така се завърза милиардно-годишен спор между Моралес и Сциентико.

Моралес бе за прекратяване на Проекта и връщането към силиций като основа на живота, а Сциентико спореше, че не е толкова лесно да увеличим гравитационната константа и да свием Вселената – щяло да има доста нежелани странични ефекти. Моралес твърдеше в добавка, че въглеродът поражда и странични ефекти – алкохолизъм и хомосексуализъм и се притесняваше за наднорменото тегло на въглеродните същества (както знаете силицият е по-лек от въглерода), докато Сциентико му опонираше, че по-ниската атомна маса на въглерода ще компесира последния ефект.

Някъде по времето на създаване на първите аминокиселини, отделът на Моралес предсказа болестите и изневерите, докато Сциентико предсказа транзисторите и интегралните схеми на силициева основа, които, според него, биха направили мозъка на човеците напълно предсказуем, ако той е на силициева основа, а това както е известно лишава човеците от чара на Женската мозъчна дейност. Моралес се съгласи, и то учудващо бързо.

От въглерода дойде и първият нежелан ефект – Динозаврите, огромни същества с малък мозък, които доминират над бозайниците, а последните бяха планирани в отдела на Моралес да бъдат основа на човеците. Тук подозирам (хаха – вие си мислите, че всичко знам и затова не подозирам, но не е така – иначе нямаше да имам тези два съветника и техните отдели!), че Сциентико заобиколи малко Законите създадени от Мен и изпрати група метеорити към избраните от Мен планети. Той упорито твърдеше, че метеоритите били следствие от механизма на създаване на слънчевите системи, а този механизъм, от своя страна, е следствие от нашите константи, елементарни частици и фундаментални взаимодействия.

Спорът продължи да се върти, не толкова около метеоритите, а какви трябва да бъдат човеците – бозайници, птици или гущери. Моралес педантично доказваше, че само бозайници могат да имат стабилни морални основи, защото се грижат (поне в първите няколко години) за тяхното поколение. Имайте предвид, че основните планирания за Нравствеността и Морала бяха извършени по време, когато имаше само едноклетъчни организми и Моите отдели правеха само модели, които макар и точни, бяха ограничени от принципа на Хайзенберг, който бях заложил именно по идея на Моралес, за да има Свободна воля, която изисква необходимостта от нравственост и морал.

Когато се появиха първите политеистични религии и вярвания в редица богове, демони и духове, подозирам че Моралес промени една от константите, с което слънцата отслабнаха за няколко години и човеците се върнаха към почитането на Бога-Слънце, а това неимениумемо доведе до монотеизъм.

Когато на една от избраните от Мен планети, се появи месия и бе разпънат на кръст, спешно се събра нашият съвет. Моралес искаше да нарушим закона за ентропията и да го съживим, докато Сциентико не виждаше възможност, която е извън промяната на константите, елементарни частици и вида на фундаменталните взаимодействия. За Мое учудване, месията възкръсна, и тогава отделът на Моралес ми престави доклад, че това е вероятно въз основа на статистиките, които имаха за тази практика на разпъване – около 0.001% от разпнатите възкръсваха, поради простата причина, че онази империя не използваше колело за разпъване, а един прост кръст.

Най-накрая Сциентико напълно се убеди в правилността на въглерода като елемент на живата природа, защото човеците измислиха хартията и техният прогрес се ускори неимоверно с печатната преса, а после и с компютърните чипове на силициева основа.

Някъде около 12 милиарда години след Големия взрив, на всички от избраните от Мен планети настъпи глобално затопляне. Този път и Моралес бе доволен от въглерода, защото човеците наложиха тотален морал и екологично мислене сред тях.

Един единствен проблем остава понастоящем и той произтича от спазването на първоначалното изискване на отдела за нравственост и морал скоростта на светлината да бъде много малка (макар и много голяма за ограниченото мислене на човеците!). Моралес искаше да докаже, че при невъзможност за контакт на човешките цивилизации, при всяка една от тях ще се зароди един и същи морал. Сциентико като подръжник на научния прогрес отрано твърдеше, че контактът на цивилизации засилва техния напредък и искаше 102 пъти по-голяма стойност на скоростта на светлината. Но връщане назад няма и човеците продължиха да живеят изолирано, въпреки техните фантазии за червеи в пространството, звездни порти и масова култура на преклонение към НЛО.

Ето това е Моята история. Бирата ви не е толкова лоша, а етанолът е гениално по простота съединение, което пак бе следствие от въглерода – при силиций Si2H5OH щеше да е твърдо съединение и виното и бирата ви щяха да са на близалки, и в клубовете си щяхте да пиете вода със силиканол на кубчета (като ледените), а не уиски с лед.

В следващите истории ще ви разкажа за някои предвидени от Нас следствия от Нашия избор на константите, елементарни частици и вида на фундаменталните взаимодействия. Засега ще ви спомена, че това са прозрачността на водата за видимото лъчение, нейната висока полярност и диелектрична константа, без които вашият мизерен живот нямаше да се състои.
 

Автор: Георги Бърбориев


[ Това е разказ на брой 23 от септември 2008 г. на списание “Коснос”http://www.kosnos.com ]