Екип

Главен редактор:

Пламен ПенчевPh.D.

Научни редактори:

доц. Кирил Гавазов, Ph.D

Инж. Асен Козарев

Сътрудници:

Петя Маринова

Атанас ТерзийскиPh.D  

Предишни сътрудници:

Дони Мавродиева

 

Това е редакцията на списание “Коснос” http://www.kosnos.com/