Още едно списание по Интернет!?!

 

Да! Като всеки редактор и аз се заблуждавам, че ще бъдем различни, че ще бъдем четени, че ще са ценни за обществото изложените идеи в списанието...

 

Да не се заблуждаваме – съвременният човек чете все по-малко. Телевизията и Интернет са обсебили 9.99% от мозъка му, а както пишат учените човек използва само 10% от ресурсите на този феномен на Природата – Човешкия мозък.

 

Ние няма да се борим с Телевизията и Интернет. Ние ще се борим за този останал 0.01 процент. Защото практиката показва, че Човек става гражданин и специалист само когато чете и премисля прочетеното, а не чраз манипулацията на медиите.

 

Всички се вайкат – “младежда не чете”, “учениците не познават класиците”, “студентите са безразлични към учебниците”, а не се запитат “защо младежда да чете това, което не я интересува” или по-сложния въпрос – защо младежът или девойката трябва да прочетат нещо, което няма да им върши работа в това общество, в което живеят добре само нечетящите”.

 

Е, едно списание не може да промени “това общество, в което живеят добре само нечетящите”, но четящите хора могат да променят това общeство! А за да има четящи, трябва да има текстове близки до тях, т.е. написани от хора, близки до тях. Трябва да има интересни текстове, текстове, които резонират в душите на четящите, а това безспорно са текстове, в които са изразени мнения на хора близки до четящите, а не текстове, писани за слава, за пари, по поръчка …

 

Ето това, драги читателю, ще се стараем да правим. Да публикуваме думите, мислите и идеите на читателя...

 

И да не забравяме – за да се реши един проблем, той трябва първо да се формулира правилно. А ние ще се опитваме да формулираме проблемите на Българското общество, така както ние обикновените хора ги виждаме. А не както политиците ги спрягат всекидневно по медиите.

 

(Из обърканите и неясни мисли на Главния редактор)

 

 [ това е материал от брой 1 на списание "Коснос" http://www.kosnos.com]