Имало едно време едно списание на име Космос

Имаше и ние децата го четяхме. Пропускахме първите 5-6 страници, в които се възхваляваха с общи и непонятни думи успехите на социалистическата ни Родина, но жадно четяхме разказите с научна фантастиката, научно-популярните статии, фактите, невероятните патенти, "Логиката решава" с инспектор Стрезов и останалите промъкнали се знания за околния свят и мечтите и фантазиите на хората в него.

Космос бе най-доброто списание. И по оформление - с неговите допълнителни цветни постери във формат А4 на кораби, коли и самолети, и с неговите малки книжчици с кратки разкази за разни феномени или постиженията на учени. Космос бе издание на ЦК на ДКМС (за младите - това е съкращение на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз), но Космос пишеше за постиженията на науката по света, за загатките и чудесата, за феномените и фактите в науката. Сега след 35 години мога да кажа, че много от статиите там са били компилация на статии от чуждата преса, но все пак отдаваме дължимото на хората, които го издаваха.

Мина време и списание Космос изчезна. Защо - много хора не разбрахме. Може би сега изобилства от популярни списания, от статии в Интернет (впрочем Космос спря да се издава много преди Интернет ерата в България), от телевизионни научно-популярни предавания... Но носталгията у нас 40 годишните по Космос остава. В Австралия родолюбив българин събира изданията и ги качва в Интернет на адрес http://kosmos.pass.as/news.php. Самият той, обаче написа в този сайт "Като си помисля, че повечето от материалите, които намират тук са безнадеждно остарели, а някои от тях направо погрешни от гледна точка на съвременната наука, започна да ме гризе съвестта. ". Ето защо е необходимо такова списание за българските деца. Безплатно списание, а това означава списание по Интернет. Но и качествено списание.

Лично аз от години възнамерявах да направя такова списание. Покрай материалите за студентите-химици от Пловдивския университет, които пусках по Интернет, видях силата на Интернет. Гъвкавост и бързина на публикуване, лесна достъпност, и възможност за мултимедийна насоченост на фактуалния материал - т.е. възможността за включване на анимации и филми, картинки и програми (скриптове), които допълнително да изясняват публикувания материал. Ето защо, новото списание Коснос ще се стреми да прокарва тези похвати в своите издания. Не е етично да се заимства името Космос, а е и неясно дали името не е запазена търговска марка. Но Коснос е една алюзия с популярното име Космос, и то не заради рекламата, а заради уважението към списанието Космос. А и удачно съкращение се получи - Култура, Образование, Стопанство, Наука, Общество и Семейство (един колега се помайтапи, защо не да е Секс, който крепял семейството!)

Пламен Пенчев

[ това е материал от брой 1 на списание "Коснос" www.kosnos.com]