Август Щрам (29.7.1874 – 1.9.1915) е германски поет и драматург, койте е един от първите експресионисти. Убит е през първата световна война. Негови произведения има в сайта на Спигел онлайн.

 

 

Patrouille

 

Die Steine feinden

Fenster grinst Verrat

Aeste wuergen

Berge Straeucher blaettern raschlig

Gellen

Tod.

 

August Stramm

 

 

Патрул

 

Камъните са врагове,

стъклата смеят се предателски,

клоните душат,

скрити храстите шумят шумолящо

викат

смърт.

 

Август Щрам

 

 

Превод на стиха: Тих Южен. Очаквайте още преводи на стиховете на Щрам в следващите броеве на списание “Коснос”.

[обратно в брой втори]