Из ъгломишленията на един Ъгъл
 

Безкрайни по форма и съдържание сме ние ъглите. Хората не си дават сметка за това. За тях сме два лъча, започващи от една точка. Доста суховата и ограничена представа - все едно земната жена да се възприема като два крака, започващи от едно, макар и привлекателно, място. Да, ама краката на жената не са безкрайно дълги, но нашите лъчи са! Пробождат Вселената в две точки и се устремяват навън към несъществуващи светове. Светове на мрак, празно пространство и безвремие.

Освен това на всеки Ъгъл съответства един и само един Ъгъл - т.н. Допълнителен Ъгъл - някои прозаично го наричат "съседен". Пълна моногамност цари сред нас - не като вас похотливите човеци. Винаги сме един до друг! Винаги. Единият от лъчите ни е общ, а другите - противополжни. Каква по-красива символика на съгласието и допълнението! Освен това, заедно имаме по-голяма стойност - тази на магическото число Пи. И това ако не е красота!

И понеже стана въпрос за стойността - къде е вашата? Как да изчислим вашата стойност, човеци. Ама обективно, без съдии и съдници. Например с компютър. Един землянин [1] ми разправяше, че стойността на Човека била едно отношение. В числителя стояло мнението на интелигентните хора за този човек, а в знаменател самомнението му. Това не звучи лошо, но пак зависи от оценката на смъртни хора. Докато за Нас математиката е категорична - измерваме се чрез дъгата на окръжност с единица радиус. Е, донякъде зависим от наличието на Окръжностите (които никак не ни обичат, понеже сме чепати и ъгловати) и от някаква наука, създадена от вас Човеците.

Както вече казах има безкраен брой ъгли. Безкраен. Не като вас, хората, които сте краен брой - в реалността. Теоретично вашият брой също е ограничен от крайния, макар и голям, брой комбинации на всички гени. Докато ние сме реално безкрайни. Толкова на брой, колкото точките в отсечката между нула и две пи. А те са неизброимо безкрайни.

И не само това - никой от нас не е по-голям от два пъти пи. Опита ли се някой да си добави стойност, преминава в друг ъгъл. Изчезва. Загива. Ако е късметлия и стойността, която опитва да си пресвои е точно два пъти пи, той си остава същият.

Още много неща могат да се опишат за Нас. Например за нашето значение за хората. Бих казал само че то е фундаментално и този въпрос го оставям на вас човеците да го изясните.

Като цяло една дума ни описва екзактно - Съвършенството! Пълно съвършенство. И насред това съвършенство, властва Правият Ъгъл - най-съвършен от съвършените. Бих казал - Божествен. Малко хора знаят какво е Това Прав Ъгъл. А това е ъгълът, чийто допълнителен ъгъл съвпада с Него. Т.е. Правия Ъгъл е спътник в живота на Самия Себе си. Толкова е съвършен, че Господ не е сметнал за необходимо да направи Негово подобие... Мечта на всеки един ъгъл е да премине в Прав. Но това е друга дълга и ъгловата тема.

Тих Южен Ъгъл,

Май 2004 г.  

[1] един землянин - става въпрос за вуйчото на Жорко Бърборко.

 [обратно в брой трети]