Европа за мен

мнение на д-р Веселин Кметов,
главен асистент в катедра "Аналитична химия"
на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Европейското членство не е просто нещо което ни се е случило. То е изключително важен политически факт със сериозни предпоставки и вече положени усилия, които сбъдват датата 1 Януари 2007 като начало на нашето официално членство. Това е успешен край на политически промени, които трябва да интензифицират социални трансформации. Аз вярвам, че започва процес на нормализация на държавата - нормализация спрямо параметрите на модерната западна евро-държава. Това в никакъв случай не означава лесноти и поток от благини, а по-скоро трудности присъщи на нормално развиващо се общество, включващи сблъсъка с изострена конкурентност, свръх динамиката на развиващата се технокрация - предпоставяща засилено търсене на образованост и рационалност, неизбежността от полагането на свръх усилия и предприемчивост, разпадането на кухите достойнства.

Борбата за просперитет е рисковано и  болезнено мероприятие и ние приемаме тази реалност, но трябва превъзпитаме себе си за да може тази реалност да градим в дух на зачитане на цивилизационите правила, уважавайки достойнството и свободата на противниците. Затова Евро-членството определям като възможност българинът да доказва и развива себе си, не балкански кампанийно, а в постоянство - мотивиран от достойните и справедливи предизвикателства на съвременна ЕВРОПА!