Клуб на знаещите „Квант”
(със снимков материал)

Клубът на знаещите „Квант” към ОДК – Пловдив е създаден в началото на 2003 година от Васил Базелков и група пловдивски ученици и студенти. Основна цел на клуба от самото му създаване и до ден днешен е да се създаде добра социална среда, в която младите хора да проявяват и задоволяват интересите си в областта на науката. Основен фокус в началото е даден на физиката, като и до днес тя е в основата на дейността на клуба. Още в началото обаче се полагат усилия за разширяване спектъра на покриваните науки. Добре застъпени в момента са инженерно-техническите (с акцент нна електрониката) и компютърните науки, определена роля играят още биологията и химията. В различни периоди от развитието на клуба с по-голяма или по-малки роля са били логиката, математиката, историята, правото и други, като стремежът е ролята на всички тях да се увеличава и затвърждава.

Основната (публична) дейност на клуба е организирането и провеждането на забавни шоу-състезания. В рамките на организираните от кулба събития влизат и различни музикални, танцови и други артистични изпълнения, както и ефектни демонстрации (засега само по физика). По време на състезанията два или повече отбора, съставени от членове на клуба, отговарят на въпроси от всички застъпвани в дейността на клуба науки. Немалка част от въпросите са експериментално-демонстартивни. Сериозен акцент се поставя на въпросите, свързани с практиката и реалния живот. Експертно-техническото осигуряване на състезанията (озвучаване, осветление, видео записи, демонстрации, компютърно-програмно осигуряване) се извършва почти изключително от членове на клуба, до голяма степен и със собствени материални средства.

Освен състезанията (вече 15 за почти 4 години) се организират и ежеседмични срещи на клуба, често представляващи репетиции или тренировки за състезанията. Допълнително много от членовете на клуба работят допълнително през седмицата по различни проекти. Членове на клуба са участвали на няколко национални конференции по физика, представяйки и собствени проекти, разработени изцяло или частично в рамките на дейността на клуба.

Автор: Стефан Николов

Снимки: от неизвестен член на клуба

Снимков материал от дейността на клуба


увеличи снимката

 

увеличи снимката

увеличи снимката

увеличи снимката