Странните (не)български думи

Казват, че английският език има над един милион думи, защото е абсорбирал думи от много езици, и то благодарение на контактите на британците с целия Свят и попиване на културата на различните завоювани от тях народи, както и на завоевателите, които са ги завладявали тях самите - саксонци, викинги, французи. Разбира се, английският е официален език на 6-7 икономически силни страни на поне четири континента, и това също е допринесло за неговото богатство. И за разлика от французите те не се притесняват от своите чужди думи.

В България е имало години наред спорове за чистотата на нашия език. Тези спорове се водят и понастоящем - особенно разгорещени са в различни Интернет форуми, което е парадоксално от една страна, защото във форумите се употребяват масово чуждици и изключително беден и неграмотно употребен език. По повод на един такъв спор преди година-две запитах най-големия адепт на чистотата на езика ни дали думите агне, портокал, хаджия, виждане, демокрация, тепе нямат чужд произход. Разбира се те произхождат от латински, гръцки, турско-арабски, латински, гръцки, турски. Та това са точно народите, които са ни владеели и с които сме имали най-големи контакти. Да не говорим за редица русизми, които са се наложили през 20 век повече от съответните български думи - например, химически, вместо химичен.

И точно затова Българския език е много богат. Изключително богат на думи. В кой друг език има такива нюанси на една дума, включително в обръщенията, като мишка, мишок, мишенче, мишоче, мишоков, мише, мишле, мишленце, мишинка?! И за съжаление Българският език обеднява - обеднява поради елементарността, която властва в телевизията и по вестниците. Ето защо с настоящата поредица от думи от българския език, които са странни за съвременната младеж, ще се постараем да обогатим и съхраним нашия говорим език - да го направим по-жив, по-колоритен. От друга страна, този списък от думи с тяхното кратко тълкуване ще бъде полезно за български-говорящите, които ще имат достъп до тях чрез търсачките по Интернет.

В заключение ще отбележа, че ще бъдат включени само част от думите - и за мен самия някои думи са чужди и ненаучени. За да стане списъкът по-прецизен и по-коректен са използвани източниците дадени по-долу.

Автор: Тих Южен

Използвана литература

[1] С. Илчев, А. Иванова, А. Димова и М. Павлова; Речник на редки, остарели и диалектични думи в литературата ни от XIX и XX век. Изд. къща "Емас", София, 1998 г.
[2] Кузман А. Шапкарев; Градиво за български речник. Изд. къща "Аура", София, 2001 г.
[3] "The Concise Oxford Dictionary," Microsoft® Encarta® 97 Encyclopedia. The Concise® Oxford Dictionary, 8th Edition. © Oxford University Press.

[ това е материал от брой 5 на списание "Коснос" www.kosnos.com]