120 години от рождението на Димчо Дебелянов

Динчо Велев Дебелянов е роден на 25 март 1887 г. в гр. Копривщица, околия Пирдопска, окръг Софийски. Учи в родния си град, Пловдив и Ихтиман, а през 1900 г. постъпва в Пловдивската мъжка гимназия. През 1903 г.остава да повтаря класа и после прекъсва обучението си. През учебната 1904/5 г.постъпва ученик в 6 клас на Софийска първа мъжка гимназия, която завършва на 29 юни 1906 г. През учебната 1907/8 г. Дебелянов постъпва студент в Юридическия факултет на Софийския университет, а по-късно се записва като редовен слушател във факултета по литература. До 1914 г. поетът няколко пъти е прекъсвал следването си.

През периода 1907 - 1916 г. Димчо Дебелянов сътрудничи на списанията "Българска сбирка", "Съвременник" и "Нов път", както и сатирико-хумористичен вестник "Оса".

На 2 октомври 1916 г. подпоручик Дебелянов от 22-ри полк на Седма Рилска дивизия е убит на фронта. "Изведнъж, както стърчеше прав, той вдигна ръце, завъртя се, изпусна револвера и лопатката и се свлече на земята, като притискаше с ръка раната си. Опита се да разкопчае дрехите си, но не можа. Около него настана смут." [1]

Произведения на Димчо Дебелянов може да намерите в страниците на "Словото" и "Литературна мрежа".

Литература

[1] Е. Константинова и З. Петров (редактори); Димчо Дебелянов. Том 2. Проза. Писма. Изд. "Български писател", София, 1970 г.

Събрал фактите за вас: Тих Южен

[ това е статия от брой 5 на списание "Коснос" www.kosnos.com]