Научни новини по сп. "Newswеаk"

В Института по Генетика към БАН е разработен модел на български гражданин, който се храни с фотосинтеза. Според ръководителя на проекта, проф. д.б.н. Пульо Търсачев, въвеждането на фотосинтеза в организма на българите ще облекчи тяхното трудно ежедневие и ще им спести около 90% от заплатата, която те изразходват за хранителни продукти.

Засега са обработени два индивида -- жена на възраст 27 години, чийто самоличност тя не иска да бъде разкрита, и таксиметровия шофьор Пешо Близнаков на 34 години. Единственият страничен ефект според авторския колектив е промяната на цвета на кожата, поради ниската ефективност на поглъщане на слънчевата светлина от телесния цвят. И двамата експериментални индивиди имат синкаво-сив цвят, нещо средно между цвета на болен от проказа и болен от цироза на черния дроб. Но други ефекти няма. Даже неприятното предсказание на проф. Джели МакМироза от МИТ, че повърхността на белия дроб няма да е достатъчна да поглъща въглеродния двуокис не се сбъдна. "Дишането" при опитните индивиди функционира нормално и е в обратна посока -- те отделят кислород, който се равнява на кислорода, който биха отделяли 3 елхи, изсечени за Коледа.

Но според г-н П. Близнаков са налице още няколко не толкова съществени проблеми. Първо, той се оплаква, че в тъмни вечери клиентите се плашат когато влизат в таксито му. Също така, светлината от насрещните коли (поради специфичния си максимум на дължината на вълната) напълно се поглъща от г-н Близнаков и вече има няколко оплаквания в МВР-София за кола-летящ холандец. Второ, ензимните цикли на фотосинтезата са напълно несъвместими с приемането на алкохол от организма. Според г-н Близнаков четвъртата 100 грамова чашка с ракия "Сливенска Перла" му създава проблеми и същият уринира ацетон примесен с уреати. Това, обаче, според проф. Търсачев не е проблем, а напротив -- достойнство на моделите, защото 2-пропанонът (както научно се казва ацетонът) се използва широко в бита и промишлеността. Според професора, единият милион домашни-алкохолици в България ще могат да произвеждат около 2.43 мл. барела от тази течност, чийто пречистване от уреати не е скъпо. Това допълнително ще облекчава домашния бюджет на българското семейство.

За вашия кръгозор се погрижи,
репортер Жорко Бърборко от "Newsweak" (не ни бъркайте със списание "Newsweek")

17 декември 2003 г.

[ това е материал от брой 6 на списание "Коснос" www.kosnos.com]