Рисунки от Зорница Златева


Цветове
[увеличи рисунката]

---

Изсъхнал кипарис
[увеличи рисунката]
 

Паднало дърво
[увеличи рисунката]

 

СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Пловдив
[увеличи рисунката]Зорница Златева е студент в Аграрния университет гр. Пловдив.

[ това е материал от брой 7 на списание "Коснос" http://www.kosnos.com/]