Задача на списание "Коснос"

1. Знае се, че 1/12 от масата на изотопа на въглерод-12 (C-12) е единица за маса, т.е. C-12 има маса, равна на 12.0000. Защо тогава изотопът на магнезий с масово число 24 (Mg-24) има маса 23.985 атомни единици за маса, въпреки че този изотоп има 12 протона, 12 неутрона и 12 електрона, т.е. притежава двойно повече частици от въглерод-12, който е с 6 протона, 6 електрона и 6 неутрона. И защо изотопът на литий-6 (Li-6), който е с 3 протона, 3 неутрона и 3 електрона, има маса 6.0151?

Отговорът ще е даден в брой 8, юни 2007 г.


С тази задача стартира едно състезание. Трима (изтеглени със жребий, при необходимост) от правилно отговорилите на 10 от 12те задачи на списание "Коснос" ще получат книги за награди. Отговорите си изпращайте на адреса на редакцията

В идентификацията на и-мейла пишете CC: Kosnos problem.

Автор: Пламен Пенчев

[ това е материал от брой 7 на списание "Коснос" www.kosnos.com]