6та Химическа Конференция
на Химически факултет при ПУ "П. Хилендарски"

От 20 до 22 юни 2007 г. в Пловдивския университет се проведе поредната конференция на Химическия факултет. Организатори на конференцията бяхме група колеги от катедра "Аналитична химия" към факултета. Още в началото на година бе взето решение да се потърси по-високо ниво на този научен форум като се поканят гости от чужбина и работният език да бъде английски. В резултат на положените усилия от страна на организаторите в конференцията участваха около 70 учени, сред които колеги от Германия, Испания, Австрия, Турция и Колумбия, както и изтъкнати наши учени от Софийския университет и Българската Академия на Науките.

Учудващо за нашите условия в организацията на конференцията нямаше нито един фал, нито едно закъснение, което да е повече от 5 минути и нито един пропуснат участник: за това най-вече трябва да благодарим на умелото ръководство на събитието от секретаря на конференцията, д-р Веселин Кметов.

Лекциите се провеждаха в новообновената 6та аудитория в централната сграда на Пловдивския университет, а постерните сесии в главния коридор на същата сграда. Залата бе снабдена със съвременни аудио-визуални средства (говорители и мултимедиен прожектор) и климатик.

В началото на конференцията проф. дхн Георги Андреев, заместник ректор по Наука и международно сътрудничество на ПУ, изнесе приветствена реч, а секретарят на конференцията д-р Кметов запозна участниците с програмата и социалните събития, които съпровождат конференцията. Програмата на конференцията, която бе спазена до най-малки детайли, може да намерите (на английски) тук във вид на PDF файл.

Първата лекция бе на проф. Курт Вармуца (Kurt Varmuza) от Техническия университет във Виена на тема "Хемометрика на данни от масспектрометрични изследвания, които се очакват да бъдат измерени до комета" (Chemometrics for Expected Mass Spectrometric Data to be Obtained Near a Comet). С изключително интересни снимки и схеми проф. Вармуца плени аудиторията за близо 40 мин., които изминаха като един миг.


Проф. Вармуца изнася своята лекция
[увеличи снимката]

Следващ лектор бе проф. Питър Беер (Peter Behr) от Университета в Дуисбург-Есен в Германия, който представи интересни данни за разсейване на прегряти благородни газове от течни повърхности (Energy and Angel-Dependent Scattering of Hyperthermal Noble Gases (He, Ne, Ar, Kr, Xe) And HCl on Liquid Sulphuric Acid/Water-Surfaces Between 210 and 240 K). Въпреки сложността на експериментите и основополагащата теория, колегите успяха да разберат колко подходящо замислени са тези моделни изследвания за разкриване на химизма на различните взаимодействия между молекулите.


Проф. Беер изнася своята лекция
[увеличи снимката]

Третата лекция бе една от най-приятните изненади: възпитаничката на Химическия факултет на Пловдивския университет, д-р Ани Пашкова изнесе една превъзходна лекция на отличен английски за директен синтез на водороден прекис върху каталитични мембрани (Direct Synthesis of Hydrogen Peroxide in a Catalytic Membrane Cotanctor). Не случайно д-р Пашкова е защитила докторска дисертация в Германия и работи в Karl-Winnacker-Institute.


Д-р Пашкова изнася своята лекция
[увеличи снимката]

След кафе-паузата проф. Антонио Каналс (Antonio Canals) от Университета в Аликанте, Испания, изнесе своята лекция на тема "Ново приложение на микровълновото лъчение в цялостния аналитичен процес" (New applications of microwave radiation in the total analytical process). Аудиторията беше впечатлена от всеобхватните изследвания с микровълново лъчение, проведени от групата на проф. Каналс, които се разпростират далеч извън пробоподготовката и обхващат процесите на пулверизация и хроматографията.


Проф. Каналс изнася своята лекция
[увеличи снимката]

Следващ лектор бе проф. дхн Димитър Цалев от Софийския университет. Проф. Цалев е един от най-изтъкнатите съвременни български аналитици и по-специално специалист по атомна спектроскопия. Като ръководител на катедра "Аналитична химия" той се спря на "Валидиране на метода - колко много е достатъчно?" (Method validation – how much is enough?). В лекцията бяха отбелязани основните моменти на развитие на един аналитичен метод - а това е поредица от повтарящи се процедури на пробовземане, статистика, калибрация, валидиране, оптимизиране на метода, в която поредица се борави с редица статистически величини като граница на откриване, граница на определяне, чувствителност и селективност. След неговата лекция възникна интересна дискусия след въпроса на д-р Пенчев относно т.н. Робустнес и Риджитнес на метода (за съжаление няма единен български превод - това са английските понятия Robustness и Rigidness - здравина и твърдост). В дискусията участва активно д-р Кметов, който в момента преподава курса "Статистика и метрология" в Пловдивския университет.


Проф. Цалев изнася своята лекция
[увеличи снимката]

След обедната почивка втората пленарна сесия започна с обявената лекция на д-р Дорис Дукова (Doris Hernandes Dukova), която е българка, работеща в Колумбия. За съжаление по някакви причини лекцията бе изнесена от неин сътрудник (а един друг се забъркваше със слайдовете), който четеше английски текст с испанско произношение (почти испански) и всеобщо е мнението на колегите, че не са разбрали нито едно пълно изречение. Все пак заслужава уважение фактът, че те участваха и то старателно в работата на конференция.


Прословутата лекция на испано-английски
[увеличи снимката]

Следващата лекция бе тази на проф. дхн Георги Василев от Пловдивския университет на тема "Европейско изследване на запояването без олово" (European fundamental Lead-free soldering research). В лекцията бяха споменати основните направления по които се работи в ЕС, както и групите от учени и техните задачи.


Проф. Василев изнася своята лекция
[увеличи снимката]
Следобед от 16:00 започна постерната сесия, която бе посетена от колеги и студенти, а не само от участниците.


Дискусия около постер: от ляво - доц. Хорозова, доц. Христоскова и доц. Стоянова от Пловдивския университет
от дясно - проф. Цалев от СУ и проф. Иванов от Аграрния университет
[увеличи снимката]

Вечерта завърши с официална вечеря в ресторант "Малкия бунарджик", където неформаните контакти бяха съпроводени с добро ядене, веселие и танци. Вижте специално снимковия материал в този репортаж.

Втория работен ден започна със закъснение от 5 мин., но това е нищо в сравнение с очакваното, защото част от участниците пренесоха веселието от "Малкия бунарджик" в клуб "Инфинити" до 3:00 часа сутринта. Първата лекция бе на д-р Анифе Ахмедова от Софийския университет на тема "Теоретични и спектроскопски изследвания на 2-заместените 1,3 индандиони като потенциални оптически сензори за метални йони" (Theoretical and spectroscopic study on 2-substituted 1,3-indandiones as potential optical sensors for metal ions).  Д-р Ахмедова изнесе една стегната лекция на много добър английски, която обхващаше извънаредно голяма група от изследвания. След лекцията се зароди интересна дискусия относно няколко от УВ/Вид спектри и евентуалните мономери и димери на съответните съединения.


Д-р Ахмедова изнася своята лекция
[увеличи снимката]

Последната лекция бе на д-р Пламен Пенчев на тема "Въглерод-13 интерпретационно библиотечно търсене" (13C NMR Interpretive Library Search). Лекторът запозна с работата си от 4.5 години, която е извършил в Държавния университет на щата Аризона (ASU) в САЩ. След лекцията възникна интересна дискусия между него, проф. Вармуца и проф. Андреев относно ограниченията на различните спектрални методи.


Д-р Пенчев изнася своята лекция
[увеличи снимката]

От 10:30 до 12:30 следваше втората постерна сесия, която бе оживено посетена от участниците, колеги и студенти.


Втората постерна сесия в коридора на централната сграда на ПУ
(снимката е направена от Петя Маринова)
[увеличи снимката]

Преди обяда в местния ресторант "Карузо" част от участниците се събраха за обща снимка пред входа на централната сграда на Пловдивския университет.


Част от участниците на конференцията пред входа на централната сграда на ПУ
[увеличи снимката]

По програма последва разходка в Стария град на Пловдив. В извънаредната жега, която бе обхванала Пловдив, група участници успя да посети Етнографския музей и Художествената галерия. След това следваше повторно вземане на довиждане с колегите от Турция, Австрия и София. Някои от нас се насочиха към сенчестите бирени маси на различните заведения в Стария град.

Конференцията завърши! Една доста успешна - и като организация, и на научно ниво, и ниво приятелски контакти. Защото ние учените сме тези, които поставяме мостове между различните култури и светогледи и за разлика от политиците (които уж правят същото) не се пазарим и надлъгваме, а боравим с факти и знания.

Подробен снимков материал има на тази страница!

Автор: д-р Пламен Пенчев
Снимки: д-р Веселин Кметов
 

[ това е материал от брой 9 на списание "Коснос" www.kosnos.com]