120 години от рождението на Рупърт Брук (1887 - 1915)

 
Home

I came back late and tired last night
 Into my little room,
To the long chair and the firelight
 And comfortable gloom.

But as I entered softly in
 I saw a woman there,
The line of neck and cheek and chin,
 The darkness of her hair,
The form of one I did not know
 Sitting in my chair.

I stood a moment fierce and still,
 Watching her neck and hair.
I made a step to her; and saw
 That there was no one there.

It was some trick of the firelight
 That made me see her there.
It was a chance of shade and light
 And the cushion in the chair.

Oh, all you happy over the earth,
 That night, how could I sleep?
I lay and watched the lonely gloom;
 And watched the moonlight creep
From wall to basin, round the room,
 All night I could not sleep.

. . .
У дома 

Късно снощи прибрах се уморен
 Във мойта малка стая,
Към моя стол и пламък огнен 
 И мрака тъй уютен.

Но докато влизах тих
 Там жена видях,
На вратле, страна и брадичка щрихи,
 Тъмнотата на нейната коса,
Формите на някоя, коят не зная,
 Във моя стол седяща.

И застинах на момента бушуващ - ням,
 Гледайки шията и косите нейни.
Направих към нея стъпка - и видях,
Че тъй никоя там не бе.

И бе това заблуда на жарта
 Която ме накара да я видя там.
И бе случай на светлина и сянка
 И възглавницата върху стола.

О, вие всичките щастливци на Земята,
Тази нощ, как бих аз заспал?
Лежах и гледах самотения мрак;
И гледах светлината лунна да пълзи
Из стаята - от стената до съда с вода
- Цяла нощ да заспя не можах.
 


 

[1] Този стих е взет от The Collected Poems of Rupert Brooke. "The Project Gutenberg Etext of The Collected Poems of Rupert Brooke", Project Gutenberg.

Кратки биографични данни


 
Born at Rugby, August 3, 1887
Fellow of King's College, Cambridge, 1913
Sub-Lieutenant, R.N.V.R., September, 1914
Antwerp Expedition, October, 1914
Sailed with British Mediterranean Expeditionary Force, February 28, 1915
Died in the Aegean, April 23, 1915
. . . Роден в Ръгби на 3 Август 1887 г.
Преподавател в Кингс колеж в Кеймбридж, 1913
Мичман от флота на Нейно величество, септември 1914
Кампанията при Антверпен през октомври 1914
Отплавал с Британския Средиземноморски експедиционен корпус на 28 февруари, 1915
Умрял в Егейско море на 23 април, 1915

Повече биографични данни ще намерите в сайта на Уикипедия в статията за Рупърт Брук (Rupert Brooke)

Превод и изготовка на страницата: Тих Южен

[ това е материал от брой 10 на списание "Коснос" www.kosnos.com]