Агностицизъм

Това е разбиране, че съществуването на Бог е нито сигурно, нито невъзможно. Думата произлиза от гръцката дума агностикос, която означава "не зная" и е въведена в Английския език (agnosticism) от британския биолог Томас Хъксли (Thomas Henry Huxley). Обикновено агностицизмът се разглежда като разновидност на скептицизма, но като идея той е по-строг и е поставен в по-тесни рамки. Това е така, защото агностиците признават само това, което може експериментално да се потвърди, а очевидно е (за един агностицик), че съществуването на Бог нито може да се докаже с научни експерименти, нито може да се обори с научни експерименти. Агностицизмът се различава от теизма (който постулира съществуването на Бог) и атеизма (който отрича съществуването на Бог и богове) и ги отхвърля, защото те се занимават с метафизични въпроси (т.е. въпроси извън науката), а агностицизмът в своето виждане за доказателствата е подобен на емпиризма.

За по-подробно обяснение вижте статията за агностицизма в Уикипедия.

Литература

[1]  "Agnosticism," Microsoft(г) Encarta(г) 97 Encyclopedia. (г) 1993-1996 Microsoft (г) Corporation.

Текст: Пламен Пенчев, Ph.D.

[това е материал от брой 12 на списание "Коснос" www.kosnos.com]