Думите, които се срещат в текста “A Very Strange Letter
...
still ... (все) още
alive жив
slowly бавно
fast бърз и бързо (като наречие)
you won't know  няма да познаеш
move местя (се)
afraid  изплашен
responsible  отговорен
cemetery гробище
keep pigs  гледам прасета
appendix апандесит, някаква допълнителна маса
dishwasher  машина за миене на съдове
washing machine перална машина
shirt риза (мъжка)
pull издърпвам, дърпам
chain  верига, верижка
drown удавям (се)
distillery спиртна/дестилационна фабрика
vat  казан, бъчва
work mate колега
bravely храбро
glass стъкло; стъклен
tube  тръба, сонда
mouth  уста
told me каза ми (минало на tell)
buy (за)купувам
twice два пъти
windy ветровито
chicken  пиле
laid egg снесе яйце (от мин. вр. на lay)
undertaker гробар, собственик на погребално бюро
installments  вноска, частично плащане
grave  гроб
Unknown непознат
found  намерих (мин. вр. на find)
union съюз
county графство (в случая окръг на щат в САЩ)
advocate адвокат
 

Превод на думите: Георги Бърбориев

[това е материал от брой 14 на списание "Коснос" www.kosnos.com]