100 години от рождението на Лев Давидович Ландау

На 22 януари се навършват 100 години от рождението на най-големия съветски физик и един от най-гениалните физици в Света - Лев Давидович Ландау. Неговите открития са в областите на нискотемпературната физика, ядрената физика, физика на твърдото тяло и физика на плазмата. През 1962 г. той е награден с Нобелова награда по физика.


Лев Давидович Ландау.
Снимката е взета от Енциклопедия Уикипедия, където е обявена като " fair use".
The image linked here is claimed to be used under fair use. Taken from http://en.wikipedia.org.

Тай е роден на 22 януари в Баку, Азербайджан (тогава част от Русия), в семейството на петролен инженер и лекарка. Ландау завършва гимназия на 13 годишна възраст и понеже е бил много млад една година посещава Икономически-техническото училище в Баку, вместо университета. В Университета в Баку се записва през 1922 г. (14 годишен!) за да изучава химия и физика и през 1924 г. се прехвърля в Ленинградския държавен университет, ЛДУ, (Ленинград сега се нарича Санкт Петерсбург), който университет по онова време е бил център на съветската физика и наука. След завършването си на ЛДУ през 1927 г. той продължава своята научна работа в Ленинградския Физико-технически институт. През това време Ландау е издал вече своите две първи статии -- "К теории спектров двухатомный молекул", 1926 г. и "Проблема затухания в волновой механике", 1927 г. [1].

През 1929 г. Ландау е командирован за година и половина в Европа, където посещава научните центрове в Швейцари, Германия, Холандия, Дания, Англия и Белгия. Спира се в Лайпциг, Мюнхен и Цюрих, но накрая остава да работи в Копенхаген в Института по теоретична физика, който се ръководи от Нийлс Бор (Niels Bohr).

При завръщането си в Ленинград Ландау е вече утвърден физик, който чете лекции и има своите първи ученици. Като характер е директен и прям, което му създава врагове сред консервативните университетски преподаватели. Това е една от причините през 1932 г. той да се премести в Харков, където заема поста ръководител на отделението по Теоретична физика към Харковския физико-технически университет. Същевременно той заема и поста ръководител на катедрата по обща физика в Харковския държавен университет "Горки".

В Харков Ландау започва изграждането на съветската школа по теоретична физика. Там той води знаменития си семинар, на който неговите ученици докладват свои или чужди резултати и биват подлагани на безмислостна критика от участниците в семинара. В тези години Ландау, заедно с един от своите ученици - Е.М. Лифшиц, започва издаването на своя известен курс по теоретична физика (виж Теоретическая физика в десяти томах), както и курс по обща физика и серията "Физика за всички". Първият курс е преведен на английски и до наши дни се цитира в научни статии и е изключително популярен по Света.

Ландау е изисквал от своите ученици да изучат предварително всички математически техники преди да се присъединят към неговата научна група. Следващото изискване е било те да овладеят един минимален курс по теоретична физика, който включва всичките дялове на физиката. На практика само най-способните студенти са преодолявали тези изисквания, но веднъж преодолели ги те са ставали добри специалисти в областта на цялата физика, а не тесни специалисти, както е било в другите научни школи.

През 1937 г. големият съветски физик-експериментатор, Пьотър Капица, убеждава Ландау да се премести в Москва и да стане ръководител на отделението по теоретична физика към института по физични проблеми на Академията на науките на СССР, ръководен от С. И. Вавилов. Там Ландау се заинтересува от течния хелий и обяснява откритата от Капица свръхтечливост на хелия. За това си откритие Ландау по-късно е награден с Нобелова награда по физика през 1962 г.

Това е и най-плодотворният период на Ландау -- във "Физическая энциклопедия" под редакцията на акад. А.М. Прохоров са записани следните понятия, които имат думата Ландау и за тях има отделни статии: диагматизъм на Ландау (Landau diamagnetism), затихване на Ландау, теория на Ландау за фазовите преходи, теория на Ландау за свръхтечливостта, ниво на Ландау (Landau levels in solid-state physics), уравнение на Ландау-Лифшиц. Същите термини са признати и наименовани по същия начин в другите страни. Landau diamagnetism and Landau levels in solid-state physics, Landau damping in plasma physics, the Landau energy spectrum in low-temperature physics, or Landau cuts in high-energy physics [2].

През 1937 г. Ландау се жени за Кора Дробянцева и през 1946 г. им се ражда син, Игор, който става експериментален физик. По време на Перостройката по Съветската телевизия ОРТ в едно предаване за Капица се спомена, че в края на 30те години  Ландау е бил арестуван и е щял да бъде екзекутиран от Берия, но само твърдата намеса на Капица в писмо до Сталин го спасява и той бива освободен.

На 7 януари 1962 г. Ландау претърпява автомобилна катастрофа, от която страда в продължение на 6 години, и вследствие на която умира на 1 април 1968 г. в Москва. Животът му през този период е описан много емоционално от неговата съпруга, Кора, в тази книга [3].

Освен Нобелова награда, Ландау е получил и много съветски и международни награди и е бил член на научните дружества и академиите на редица страни в Света.

Теоретическая физика в десяти томах (това са на практика книгите, които имам и затова не следват някаква система на издаване).
 

 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. I. Механика. Изд. "Наука", Москва, 1988 г. (четвърто преработено издание).
 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. II. Теория поля. Изд. "Наука", Москва, 1988 г. (седмо изцяло ново издание).
 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. III. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. Изд. "Наука", Москва, 1989 г. (четвърто преработено издание).
 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. IV. Квантовая электродинамика. Изд. "Наука", Москва, 1989 г. (трето преработено издание).
 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. V. Статистическая физика. Изд. "Наука", Москва, 1976 г. (трето допълнено издание).
 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. VI. Гидродинамика. Изд. "Наука", Москва, 1986 г. (трето преработено издание).
 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. VII. Теория упругости. Изд. "Наука", Москва, 1987 г. (четвърто преработено издание).
 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. VIII. Электродинамика сплошных сред. Изд. "Наука", Москва, 1982 г. (второ преработено издание с участието на Л.П. Питаевский).
 • Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц; Теоретическая физика, т. IX. Статистическая физика. Часть 2 Теория конденсированного состояния. Изд. "Наука", Москва, 1978 г. (трето допълнено издание).
 • Е.М. Лифшиц и Л.П. Питаевский; Теоретическая физика, т. X. Физическая кинетика. Изд. "Наука", Москва, 1979 г.

 • Литература

  [1] А. Ливанова; Ландау. Изд. "Знание", Москва, 1983 г.

  [2] Encyclopedia Britannica CD 97, 1997 г. Издание на CD.

  [3] Кора Ландау-Дробанцева. Академик Ландау. Как мы жили. Изд " ЗАХАРОВ-ACT", Москва, 1999. (вижте тази интернет страница в сайта на Мошков)

  Забележка на автора: Може би се питате, уважаеми читателю, защо един химик ще пише за Ландау. Много отдавна, българското списанието "Космос" (вижте тази статия) излизаше с едни приложения във вид на малка книжчица и цветна рисунка във формат А4, които допълваха много сполучливо самото списание. Между другото, тези книжки бяха толкова интересни, че през 1982 г. занесох цялата купчина от тях в Противотанковия полк в Пловдив, където служех, и месеци наред човек можеше да види иначе необразованите войници седнали и четат някоя от тези книжки. Та в една от тях беше за Ландау.  Не помня автора на тази компилация от биографически факти и описание на прямия характер на Ландау, но тя ми направи страхотно впечатление. И мога да кажа, че аз - тогава дете - поисках да стана учен като главния герой. След години събирах неговите книги и книгите за него. За съжаление, прочел съм само първи том от неговия теоретичен курс по физика, но двете книги за него, цитирани като [1] и [3] ги имам и трябва да кажа, че първата е ужасно глупава и набухана с разни лирически отклонения и безпочвени интерпретации, а втората е ужасно разочароваща, заради лъхащите огорчение и язвителност на Кора Ландау и нейната омраза към някои приятели и колеги на Ландау -- даже се съмнявам в някои факти в нея.

  Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.

  [ това е материал от брой 15 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]