Винария 2008

От 26 до 29 март в Панаирното градче в Пловдив се проведе Винария 2008. Изложбата привлича компании, които са лидери в основните браншове, свързани с отглеждането на лозя и производството на вина и спиртни напитки. През последните години нейната популярност и престиж постоянно нарастват - тази година е 16-то издание на изложбата с участие на 554 изложители от 32 страни.

Първото впечатление на посетителите бе идеалната чистота в Панаирното градче и около него. Изложбата обхващаше четири палати. В Палата № 10 бяха представени машини, съоръжения и спомагателни материали за лозарството и винарството. Участват фирми от Франция, Италия, Германия и България.
 

[увеличи снимката]
Централният вход на Панаира
...
[увеличи снимката]
В палата № 10

Между палатите бе изложена голямогабаритна техника и трактори.
 

[увеличи снимката]
Техника за производство на вино
...
[увеличи снимката]
Работните коне на лозарите

Главната атракция бе в палата № 13, където бяха представени различни фирми производители на вина и спиртни напитки, и то най-вече заради възможността да се дегустират безплатно различните марки вина и алкохолни напитки. Фирмите от Франция и Италия имат най-голям дял от чуждестранните участници. Прави впечатление участието на "екзотични" за нас страни като Южна Африка, Аржентина и Грузия.
 

[увеличи снимката]
Щандът на Южна Африка
...
[увеличи снимката]
Вино от Имение "Кайлъка"

В заключение ще споменем че почти всички наши винопроизводители демонстрираха добър вкус при излагането на своята продукция - добре оформен интериор на щандовете и подходящо осветление. В следващия брой на списанието очаквайте подробен снимков материал от изложбата.

Снимки и текст: Георги Бърбориев

[ това е снимков материал от брой 18 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]