Авторите на списание "Коснос" www.kosnos.com

Албена Попова, Ангел Грънчаров, Антонин Горчев, Асен Козарев, Атанас Терзийски, Боряна Китина, Величка Стоева, Веселин Кметов, Виктория В., Виолета Стефанова, Вълко Паришев, Георги Андреев, Георги Бекяров, Георги Бърбориев, Георги Динински, Дони Мавродиева, Емилия Ханджийска, Живко Денчев, Зорница Златева, Ибаа Исмаил, Иван Вълчев, Илона Маркова, Йолина Николова, Йолина Хубенова, Кирил Гавазов, Кирил Симитчиев, Константин Петров, Курт Вармуца, Лили Качова, Мария Гюзелева, Милка Митева, Милчо Пенчев, Михаил Арнаудов, Наталия Живкова, Николай Кочев, Николай Стефанов, Николай Тошев, Николай Тютюлков, Огнян Аргиров, Олег Айранов, Олга Тенева, Петя Маринова, Пламен Ангелов, Пламен Пенчев, Процесор Аритметиков, Росица Ангелова, Румяна Симова, Стефан Николов, Събка Митева, Тиртирлин, Тих Южен, Томи Тодоров, Тотка Петрова, Христо Иванов, Христо Куманов, Ясен Василев

Автори, чиито текстове са взети от Интернет без тяхното съгласие

Август Щрам, Кърт Вонегът, Марк Твен, Ричард Файнман, Неизвестен автор


Албена Попова
 • Поезия от Албена Попова, брой 7, 2007 г.
 • Разкопки край Несебър (репортаж със снимки), брой 7, 2007 г.
 • Рисунки от Албена Попова, брой 10, 2007 г.
 • ПРОТЕСТИ НА УЧИТЕЛИТЕ В БУРГАС, брой 12, 2007 г.


 • Ангел Грънчаров
 • Душата на Европа, брой 6, 2007 г.
 • Възвръщането на свободната мисъл, брой 8, 2007 г.
 • Смел радетел на истината и на свободата, брой 9, 2007 г.
 • Ако искаш сянката да остане зад гърба ти, погледни към Слънцето, брой 13, 2007 г.
 • Религията в училище?, брой 17, 2008 г.
 • Корените, подхранващи великолепието на природата, брой 18, 2008 г.
 • Крайъгълният камък на образованието, брой 19, 2008 г.


 • Антонин Горчев
 • Поезия от Антонин Горчев, брой 10, 2007 г.
 • Стихове на броя, брой 10, 2007 г.


 • Асен Козарев
 • Какво има в кутията на компютъра, брой 4, 2007 г.
 • 60 години от създаването на транзистора, брой 14, 2007 г.
 • Снимка на броя – сняг в Пловдив, брой 37, 2010 г.
 • Имигрантката (есе за книгата на Румен Еверт), брой 37, 2010 г.
 • Виена - границата между изтока и запада, част 1 (снимки), брой 37, 2010 г.
 • Снимка на броя – Гребната база в Пловдив, брой 38, 2010 г.
 • Виена - границата между изтока и запада, част 2 (снимки), брой 38, 2010 г.
 • 12 деликатеса за вашата душа, брой 38, 2010 г.


 • Атанас Терзийски
 • снимки в материала: За ученици и студенти: Цветовете на химичните съединения, брой 1, 2006 г.
 • Една китайска рецепта за патладжани, брой 2, 2006 г.
 • Снимки от първото състезание на клуб “Импулс”, брой 6, 2007 г.
 • Из Върховете Български (снимки), брой 8, 2007 г.
 • Испания (снимки), брой 12, 2007 г.
 • Снимка на броя – Връх Мусала, брой 17, 2008 г.
 • Мишмаш по ергенски (рецепта), брой 19, 2008 г. • Боряна Китина
 • Снимки от Британия (част 1), брой 18, 2008 г.
 • Снимки от Британия (част 2), брой 19, 2008 г. • Величка Стоева
 • Да Дао – българското бойно изкуство, брой 7, 2007 г.


 • Веселин Кметов
 • Европа за мен, брой 3, 2006 г.
 • Снимки в материала 6та Химическа Конференция, брой 9, 2007 г.
 • Шествие в Деня на Народните будители в София (снимков репортаж), брой 13, 2007 г.


 • Виктория В. (подпис на читателката)
 • За несподелените чувства и истинското приятелство (писмо на читателка), брой 4, 2007 г. • Виолета Стефанова
 • Атомно-емисионен анализ, брой 15, 2008 г.
 • Индуктивно свързаната плазма като емисионен източник, брой 16, 2008 г.
 • Оптични системи за разделяне и регистриране на емисионен спектър, брой 17, 2008 г.


 • Вълко Паришев
 • Поезия от Вълко Паришев, брой 5, 2007 г.


 • Георги Андреев
 • Интервю с проф. дхн Георги Андреев, зам. ректор на Пловдивския университет, брой 2, 2006 г.
 • Интерпретация на инфрачервени спектри на органични съединения, 1 част, брой 10, 2007 г.
 • Интерпретация на инфрачервени спектри на органични съединения, 2 част, брой 11, 2007 г.
 • Закон за абсорбция  на светлината, брой 11, 2007 г.
 • Интерпретация на ИЧ спектри, част 3., брой 12, 2007 г.
 • Електромагнитното лъчение, брой 12, 2007 г.
 • Интерпретация на ИЧ спектри, 4 част. Примери, брой 13, 2007 г.
 • Електронна спектроскопия, 1 част. Електронни спектри на двуатомни молекули, брой 13, 2007 г.
 • Интерпретация на ИЧ спектри, 5 част, брой 14, 2007 г.
 • Електронна спектроскопия, 2 част. лектронни спектри и структура на многоатомни молекули, брой 14, 2007 г.
 • Електронна спектроскопия, част 3. Електронни спектри на някои хромофори, брой 15, 2008 г.
 • Вибрационна спектроскопия, брой 17, 2008 г.
 • Апаратура в инфрачервената спектроскопия, брой 18, 2008 г.
 • Вибрационна спектроскопия, част 2, брой 19, 2008 г.
 • Регистриране на инфрачервени спектри, брой 20, 2008 г.
 • Количествен анализ в инфрачервената спектроскопия, брой 21, 2008 г.
 • Абсорбция на спрегнати карбонилни съединения, брой 22, 2008 г.
 • Интензитет на ивиците в инфрачервените спектри, брой 23, 2008 г.
 • Трептене на многоатомни молекули, брой 24, 2008 г.
 • Фактори, влияещи върху характеристичните честоти и интензитети на ивиците в ИЧ-спектри, брой 25, 2008 г.
 • Електронна спектроскопия - апаратура и начин на работа, брой 26, 2008 г.
 • Интерпретация на ИЧ спектри (част 4), брой 28, 2009 г.
 • Ротационна  спектроскопия, Част 1. Въртене на двуатомна молекула, брой 29, 2009 г.
 • Взаимодействие между електромагнитното лъчение и веществото, брой 33, 2009 г.
 • Интензитет и ширина на спектралните ивици, брой 34, 2009 г.
 • Разположение на ивиците в средната инфрачервена спектрална област, брой 35, 2009 г.


 • Георги Бекяров
 • Защо емигрират научните работници от областта на  точните науки?, брой 5, 2007 г.


 • Георги Бърбориев (Жорко Бърборко): и двете имена са псевдоними
  [2006-2007] [2008 г.] [2009 г.] [2010 г.]
 •  Един хотел на Слънчев бряг – през погледа на туриста, брой 1, 2006 г.
 •  Възрастта на президента, брой 1, 2006 г.
 •  Залезът на англоезичното влияние в Източна Европа, брой 1, 2006 г.
 •  Джини Индекс – една статистическа оценка за разпределение на богатството, брой 3, 2007 г.
 •  Знаете ли че… (факти за Европейските постижения и падения), брой 4, 2007 г.
 •  “народ – затъпен / унижен / по-нищ и от просяк”, брой 4, 2007 г.
 • Защо Сексът е по-полезен от Любовта, брой 4, 2007 г.
 • Научни новини по сп. "Newswеаk", брой 6, 2007 г.
 • Някои георграфски имената на немски, брой 7, 2007 г.
 • Холестерол срещу бира, брой 7, 2007 г.
 • Науката в кухнята в полза на екологията, брой 8, 2007 г.
 • Превод на английските думи от текста Power of Observation, брой 9, 2007 г.
 • Кьопоолу (рецепта), брой 11, 2007 г.
 • Ориз с патладжани (рецепта), брой 11, 2007 г.
 • Що е това култура?, брой 12, 2007 г.
 • Знаете ли че… (куриозни научни факти и изчисления за тях), брой 12, 2007 г.
 • Супа с вкус на шкембе чорба, брой 12, 2007 г.
 • Превод на английските думи от текста “The Academic Hierarchy”, брой 12, 2007 г.
 • Превод на текста “The Academic Hierarchy”, брой 12, 2007 г.
 • Изборите за местна власт бяха спечелени от ... медиите, брой 13, 2007 г.
 • Полезни съвети в кухнята, брой 13, 2007 г.
 • Шишчета по селски, брой 13, 2007 г.
 • Куриозни факти за книгите, брой 14, 2007 г.
 • 800 години от смъртта на Цар Калоян (1169 – 1207), брой 14, 2007 г.
 • Превод на английските думи от текста “A Strange Letter”, брой 14, 2007 г.
 • Превод на текста “A Strange Letter”, брой 14, 2007 г.

 • [2006-2007 г.] [2008] [2009 г.] [2010 г.]
 • Нашенски куриози, брой 15, 2008 г.
 • Куриозите при Световните Революции, брой 15, 2008 г.
 • Превод на английските думи от текста “New findings in the chemical world”, брой 15, 2008 г.
 • Превод на текста “ New findings in the chemical world ”, брой 15, 2008 г.
 • Бат Бойко и дъжда (фейлетон), брой 16, 2008 г.
 • Превод на английските думи от текста “A very probable conclusion”, брой 16, 2008 г.
 • Превод на текста “A very probable conclusion”, брой 16, 2008 г.
 • Да научим с игра три годишно дете на буквите, брой 17, 2008 г
 • Превод на английските думи от текста “Instructions For Life”, брой 17, 2008 г.
 • Превод на текста “Instructions For Life, брой 17, 2008 г.
 • Винария (Фестивал на Виното), брой 18, 2008 г.
 • Превод на английските думи от текста “Differences Between You and Your Boss”, брой 18, 2008 г.
 • Превод на текста “Differences Between You and Your Boss”, брой 18, 2008 г.
 • Фестивал на Виното в снимки (Винария 2008), брой 19, 2008 г.
 • Разкодиране на новия “правопис” в “Five year phase-in plan for "EuroEnglish"”, брой 19, 2008 г.
 • Превод на думите в “Five year phase-in plan for "EuroEnglish"”, брой 19, 2008 г.
 • Полезни съвети, брой 20, 2008 г.
 • Шега на броя, брой 21, 2008 г.
 • Каква наглост! (разказ), брой 21, 2008 г.
 • За професионализма (разказ), брой 21, 2008 г.
 • Коприва с ориз (рецепта), брой 21, 2008 г.
 • Карти, Избори и Козове, брой 22, 2008 г.
 • Септемврийски любовници, брой 22, 2008 г.
 • Ориз с тиквички (рецепта), брой 22, 2008 г.
 • Проблемите с Въглерода (научна фантастика), брой 23, 2008 г.
 • Граждани за Европейски Разврат в България (фейлетон), брой 23, 2008 г.
 • 10 септември, ЦЕРН и краят на ... (черна фантастика), брой 24, 2008 г.
 • Господин генералния директор Торстен Екесон и неговата Нобелова награда (шарж), брой 24, 2008 г.
 • Пършута с картофи и зеленчуци (рецепта), брой 26, 2008 г.

 • [2006-2007 г.] [2008 г.] [2009] [2010 г.]
 • Думите, които се срещат в текста «Този отвратителен немски език», брой 27, 2009 г.
 • Ориз със замразени зеленчуци (рецепта), брой 27, 2009 г.
 • Снимка на броя – Червените скали на Седона, брой 28, 2009 г.
 • Ютията (разказ), брой 28, 2009 г.
 • Лондонския мост (разказ), брой 28, 2009 г.
 • 30 години от Китайско-Виетнамската война, брой 28, 2009 г.
 • Кисело зеле със свинско по ергенски (рецепта), брой 28, 2009 г.
 • Виц на броя, брой 29, 2009 г.
 • Виц на броя, брой 30, 2009 г.
 • Свински грип (фейлетон), брой 30, 2009 г.
 • Ах тази българска журналистика! брой 30, 2009 г.
 • Аризонска салата (рецепта), брой 31, 2009 г.
 • Заливка за салати “Меден месец” (рецепта), брой 31, 2009 г.
 • Леща със зелен чесън (рецепта), брой 32, 2009 г.
 • Превод на "Разгром на кръстоносците - Балдуин е взет пленник", брой 33, 2009 г.
 • Пържени миди по ергенски (рецепта), брой 33, 2009 г.
 • Игрите от моето детство (предговор), брой 33, 2009 г.
 • Бъзикни-го-Джексън (детска игра на открито), брой 33, 2009 г.
 • Експерт-съветолог, брой 34, 2009 г.
 • Скумрия с миди и зеленчуци (рецепта), брой 34, 2009 г.
 • Строеж на сгради от кибритени кутийки и книги (детска игра), брой 34, 2009 г.
 • Варено пиле с гъби, брой 35, 2009 г.
 • Детски игри на открито: Буки, брой 35, 2009 г.

 • [2006-2007 г.] [2008 г.] [2009 г.] [2010]
 • Субкултурата като основна култура, брой 36, 2010 г.
 • Хотел “Диамант” – качество без излишни претенции, брой 36, 2010 г.
 • Детски игри на открито: Народна топка (с един отбор), брой 36, 2010 г.
 • Детски игри на открито: Народна топка (с два отбора), брой 36, 2010 г.
 • Разбрахте ли откъде ви дойде? (+един реален аргумент против ГМО), брой 37, 2010 г.
 • Химик – стихове от Жорко Бърборко, брой 38, 2010 г.
 • Гатанки и стъкленици (вместо критика), брой 39, 2010 г.

 • Георги Динински
 • Поезия от Георги Динински, брой 6, 2007 г.
 • Коледно пожелание (стихове на броя), брой 14, 2007 г.


 • Дони Мавродиева
 • Право, морал и нравственост, брой 2, 2006 г.
 • Право, морал и нравственост. 2 част, брой 4, 2007 г.
 • Неофициален и непълен протокол от Общото събрание за избор на ректор в ПУ „Паисий Хилендарски”, брой 4, 2007 г.
 • Корупцията, брой 5, 2007 г.
 • Пържоли с гъби (рецепта), брой 6, 2007 г.
 • Манастирски гювеч (рецепта), брой 7, 2007 г.
 • Отдавна, много отдавна... (разказ), брой 8, 2007 г.
 • Домашна бисквитена торта (рецепта), брой 9, 2007 г.


 • Емилия Ханджийска
 • Първото състезание на клуба на знаещите към Пловдивския университет “Импулс”, брой 6, 2007 г.


 • Живко Денчев
 • Знаете ли, че …, брой 2, 2006 г.


 • Зорница Златева
 • Рисунка на броя, брой 7, 2007 г.
 • Рисунки от Зорница Златева, брой 7, 2007 г. • Ибаа Исмаил
 • Поезия от Ибаа Исмаил (от Сирия), брой 17, 2008 г. • Иван Вълчев
 • Приморско и околности (снимки), брой 12, 2007 г.


 • Илона Маркова
 • Стихове на броя, брой 9, 2007 г.
 • Поезия от Илона Маркова, брой 9, 2007 г. • Йолина Николова
 • Поезия от Йолина Николова, брой 27, 2009 г. • Йолина Хубенова
 • Към Копривщица и историята ни (снимки), брой 10, 2007 г.
 • Към Копривщица и историята ни, част 2 (снимки), брой 11, 2007 г.
 • Начало на учебната година 2007-2008 в едно Пловдивско училище (снимки), брой 12, 2007 г.
 • Инсбрук в снимки, брой 20, 2008 г.
 • Снимка на броя – Залез над Адриатическо море, брой 20, 2008 г.
 • Триест в снимки, брой 21, 2008 г.
 • Адриатика в снимки. Хърватският град Ровини, брой 21, 2008 г.
 • Снимка на броя – Римският амфитеатър Арена в град Пула, Хърватска, брой 22, 2008 г.
 • Адриатика в снимки. Хърватските градове Пула, Ровини и Врсар, брой 22, 2008 г.
 • Венеция в снимки, брой 23, 2008 г. • Кирил Гавазов
 • Химичните елементи - от Древността до Лавоазие, брой 20, 2008 г.
 • Химичните елементи - от Далтон до Менделеев, брой 22, 2008 г.
 • Снимки в материала Друг поглед към хижа Марциганица в Родопите (снимки), брой 23, 2008 г.
 • Химичните елементи - Oт Морозов до Томсън, брой 27, 2009 г.
 • Явлението на Лизеганг, брой 28, 2009 г.
 • Снимка на броя – Париж, брой 31, 2009 г.
 • Снимки от авиошоуто в с. Крумово край Пловдив, брой 31, 2009 г.
 • Париж в снимки, брой 31, 2009 г.
 • Снимка на броя – Дисниленд край Париж, брой 34, 2009 г.
 • Париж в снимки, брой 34, 2009 г. • Кирил Симитчиев
 • Водни разтвори на повърхностно активните вещества, брой 3, 2007 г.


 • Константин Петров
 • Снимка на броя – Милениъм парк в Чикаго, брой 25, 2008 г.
 • Снимки от Съединените Щати, брой 25, 2008 г.


 • Курт Вармуца (Kurt Varmuza)
 • Снимка на броя – Красивата Копривщица, брой 10, 2007 г.
 • Снимка на броя – Топящ се айсберг в Гренландия, брой 11, 2007 г.
 • Регионален Етнографски музей – Пловдив (панорамна снимка), брой 12, 2007 г.
 • Снимка на броя – Кристална чистота в Гренландия, брой 16, 2008 г.


 • Лили Качова
 • Поезия от Лили Славова Качова, брой 3, 2007 г.


 • Мария Гюзелева
 • Поезия от Мария Гюзелева, брой 18, 2008 г.


 • Милка Митева
 • Канада в снимки, брой 3, 2007 г.
 • Снимки от Канада, брой 17, 2008 г.


 • Милчо Пенчев
 • Пловдив през юни, 2007 (снимки), брой 9, 2007 г.
 • В Родопите през лятото на 2007 (снимки), брой 10, 2007 г.
 • Пъпагоу парк във Финикс, Аризона (снимки), брой 11, 2007 г.
 • Снимка на броя – Големият каньон в Аризона, брой 42, 2010 г.
 • Големият каньон (снимки), брой 42, 2010 г.
 • Михаил Арнаудов
 • Основи на линейно-дихроичен ИЧ-спектрален анализ, брой 36, 2010 г.
 • Редуциращо-диференциална процедура за обработване на неполяризирани ИЧ-спектри, брой 36, 2010 г. • Наталия Живкова
 • Уникална книга и уникална колекция, брой 8, 2007 г. • Николай Кочев
 • Основни понятия в химичната информатика, брой 42, 2010 г. • Николай Стефанов
 • Поезия от Николай Стефанов, брой 1, 2006 г.


 • Николай Тошев
 • Карлово в снимки, брой 4, 2007 г.
 • Бачковския манастир в снимки, брой 6, 2007 г.
 • Снимка на броя – Червеният площад в Москва, брой 12, 2007 г.
 • Москва, Москва (снимки), брой 12, 2007 г.
 • Москва, Москва. 2 част (снимки), брой 13, 2007 г.
 • Един град в Русия (снимки), брой 14, 2007 г.


 • Николай Тютюлков
 • Интервю с проф. дхн, Dr.h.c. Николай Тютюлков по случай неговата кръгла годишнина, брой 10, 2007 г.


 • Олег Айранов
 • Имперският престол и узото (разказ), брой 8, 2007 г.
 • Ст. н. с. Методий и бета-версията на кирилицата (разказ)брой 9, 2007 г.
 • Педантът (разказ), брой 23, 2008 г.
 • GSMания (разказ), брой 23, 2008 г.
 • Навигатор (разказ), брой 26, 2008 г.


 • Огнян Аргиров
 • Слаб (2) за метамфетамина!, брой 10, 2007 г.


 • Олга Тенева
 • Поезия от Олга Тенева, брой 7, 2007 г.
 • Весела Коледа! (рисунка), брой 14, 2007 г.
 • Честита Нова Година! (рисунка), брой 14, 2007 г.
 • Група “Остава” гостува в Пловдив (снимки), брой 16, 2008 г.


 • Петя Маринова
 • Заек по старозагорски, брой 3, 2007 г.
 • Шаран на Никулден – една класическа рецепта, брой 3, 2007 г.
 • Зимна салата (салата с готови консервирани домати), брой 6, 2007 г.
 • Салата от фасул, брой 8, 2007 г.
 • Красота и история в Одрин (снимки)брой 9, 2007 г.
 • Красота и история в Одрин (снимки). 2 частброй 10, 2007 г.
 • Пълнени тиквичкиброй 10, 2007 г.
 • Група «Остава» гостува в Пловдив (снимки), брой 11, 2007 г.
 • Снимки в Група "Сигнал" гостува в Пловдивброй 9, 2007 г.
 • Велики Преслав (снимки), брой 14, 2007 г.
 • Щрудел с ябълки (рецепта), брой 19, 2008 г.
 • Бисквитена торта, брой 21, 2008 г.
 • Около хижа Марциганица в Родопите (снимки), брой 22, 2008 г.
 • Снимка на броя – Църквата “Св. Николай Чудотворец” в Карлово, брой 30, 2009 г.
 • Курабии (рецепта), брой 30, 2009 г.
 • Пълнена пъстърва (рецепта), брой 37, 2010 г.
 • Пълнена пуйка (рецепта), брой 38, 2010 г.


 • Пламен Ангелов
 • снимки в материала Възрастта на президента, брой 1, 2006 г.
 • Две снимки от рали "Хеброс", брой 21, 2008 г.


 • Пламен Пенчев [2006] [2007 г.] [2008 г.] [2009 г.] [2010 г.]
 • Още едно списание по Интернет!?!, брой 1, 2006 г.
 • Имало едно време едно списание на име Космос, брой 1, 2006 г.
 • За ученици и студенти: Цветовете на химичните съединения, брой 1, 2006 г.
 • Съчетаване на храните за здраве, брой 1, 2006 г.
 • Първия месец на списанието във факти, брой 2, 2006 г.
 • Първото писмо от читател на списанието, брой 2, 2006 г.
 • Симетрия на молекулите 1 част. Операции на симетрия, брой 2, 2006 г.
 • Забравената стара “Нова аеробика”, брой 2, 2006 г.

 • [2006 г.] [2007] [2008 г.] [2009 г.] [2010 г.]
 • Симетрия на молекулите 2 част. Операции на симетрия - обобщение, брой 3, 2007 г.
 • Забравената стара “Нова аеробика”: 2 част. 12 минутен тест, брой 3, 2007 г.
 • Европа, та Европа, брой 4, 2007 г.
 • Как и какво работи европейският учен - диаграма на проф. Дюр, брой 4, 2007 г.
 • Симетрия на молекулите 3 част. Умножение на операциите на симетрия, брой 4, 2007 г.
 • Работа с матрици в програмата Excel, брой 4, 2007 г.
 • Президент на почти всички българи!, брой 5, 2007 г.
 • Извеждане на някои тригонометрични формули, брой 5, 2007 г.
 • Молекулна механика, брой 5, 2007 г.
 • Из Калифорния (пътепис със снимки), брой 5, 2007 г.
 • Задача на списание “Коснос”, брой 6, 2007 г.
 • Част от задачите на първото състезание на клуб “Импулс”, брой 6, 2007 г.
 • Таймерът, използван в състезанието: Delphi кодът, брой 6, 2007 г.
 • Витамини на таблетки?, брой 6, 2007 г.
 • Задача на списание “Коснос” – от областта на физиката, брой 7, 2007 г.
 • Изкуствени невронни мрежи, брой 7, 2007 г.
 • Задача на списание “Коснос” – от областта на химията, брой 8, 2007 г.
 • Работа с библиотеки от ИЧ спектри, брой 8, 2007 г.
 • Симетрия на молекулите, 4 част. Операции на симетрия, брой 8, 2007 г.
 • Задача на списание “Коснос” – от областта на химията и физиката, брой 9, 2007 г.
 • Научният метод, брой 9, 2007 г
 • Шестта конференция на Химическия факултет на ПУ “П. Хилендарски”, брой 9, 2007 г.
 • Група "Сигнал" гостува в Пловдивброй 9, 2007 г.
 • Задача на списание “Коснос” – от областта на химията, брой 10, 2007 г.
 • Война в Копривщица?, брой 10, 2007 г.
 • Задачите на списание “Коснос”, брой 11, 2007 г.
 • Файнмания (мисли от Ричард Файнман), брой 12, 2007 г.
 • Агностицизъм, брой 12, 2007 г.
 • Снимка на броя – Ах тези Родопски пътеки!, брой 13, 2007 г.
 • Народни будители ли?!? (горчиви спомени и размисли), брой 13, 2007 г.
 • Файнмания (мисли за Химията), брой 13, 2007 г.
 • Хемометрика. Част 1. Пространство на образите, брой 13, 2007 г.
 • Теоретични задачи по Хемометрика. Част 1, брой 13, 2007 г.
 • Програма за представяне и търсене на двоични образи, брой 13, 2007 г.
 • Искам си Дядо Мраз!, брой 14, 2007 г.
 • Хемометрика. Част 2. Хемометрични методи – обзор, брой 14, 2007 г.
 • Една интересна книга – предложение на главния редактор, брой 14, 2007 г.

 • [2006 г.] [2007 г.] [2008] [2009 г.] [2010 г.]
 • Снимка на броя – Слънчогледи, брой 15, 2008 г.
 • 100 години от рождението на Лев Давидович Ландау, брой 15, 2008 г.
 •  Хемометрика. Част 3. Класификация по разстоянието до центроидите на класовете, брой 16, 2008 г.
 • Хемометрика.Теоретични задачи по част 3 с решенията им, брой 16, 2008 г.
 • Друг подход към данните в “A very probable conclusion”, брой 16, 2008 г.
 • Превод на текста "Марк Твен за науката", брой 16, 2008 г.
 • Файнмания (поезия във Физиката), брой 16, 2008 г.
 • Снежният Пловдив (снимки), брой 16, 2008 г.
 • Хемометрика. Практически задачи по част 3 с решенията им на Excel, брой 17, 2008 г.
 • 130 години от Освобождението на България, брой 17, 2008 г.
 • Снимка на броя – Руският паметник в Пловдив, брой 18, 2008 г.
 • Пловдив, поглед отгоре (снимки), брой 18, 2008 г.
 • Еквиваленти на ненаситеност, брой 18, 2008 г.
 • Снимка на броя – Международният панаир в Пловдив, брой 19, 2008 г.
 • 85 години от рождението на Джоузеф Хелър, брой 19, 2008 г.
 • 90 години от рождението на Ричард Фейнман, брой 19, 2008 г.
 • Имената на химичните елементи, брой 19, 2008 г.
 • Имената на химичните елементи [Б-В], брой 20, 2008 г.
 • Родопите край село Ситово, брой 20, 2008 г.
 • Витамин С – здраве в таблетки!?, брой 20, 2008 г.
 • Снимка на броя - Алеята с майски цвят на Джендем тепе в Пловдив, брой 21, 2008 г.
 • Степени и логаритми, брой 21, 2008 г.
 • Имената на химичните елементи [Г - З], брой 21, 2008 г.
 • Пролет, цветя и красота на Джендем тепе (пътепис със снимки), брой 21, 2008 г.
 • Хемометрика. Част 4. Линейна обучаваща машина, брой 22, 2008 г.
 • Из Стария Пловдив (снимки), брой 22, 2008 г.
 • Снимка на броя – Евангелистката църква в Пловдив, брой 23, 2008 г.
 • Статистика за химици, част 1. Случайна величина, брой 23, 2008 г.
 • Решение на задачите от материала Случайна величина, брой 23, 2008 г.
 • Друг поглед към хижа Марциганица в Родопите (снимки), брой 23, 2008 г.
 • Снимка на броя – Балбоа парк край Сан Диего, брой 24, 2008 г.
 • Статистика за химици, част 2. Стандартно и нормално разпределения, брой 24, 2008 г.
 • Из Калифорния  (пътепис със снимки, част 2), брой 24, 2008 г.
 • Имената на химичните елементи [И - Й], брой 24, 2008 г.
 • Книгите на Виктор Суворов, брой 25, 2008 г.
 • Имената на химичните елементи [К], брой 25, 2008 г.
 • За трима от Българските Будители и техните сайтове!, брой 25, 2008 г.
 • Пшенични зародиши, брой 25, 2008 г.
 • Снимка на броя - Коледно настроение в Пловдив, брой 26, 2008 г.
 • Моделиране на химичния експеримент, брой 26, 2008 г.
 • Решение на задачите от материала «Стандартно и нормално разпределения», брой 26, 2008 г.
 • Имената на химичните елементи [Л], брой 26, 2008 г.

 • [2006 г.] [2007 г.] [2008 г.] [2009] [2010 г.]
 • Снимка на броя - Хисар Капия в Стария Пловдив, брой 27, 2009 г.
 • Хемометрика. Част 7a. Активен експеримент при две нива на входните фактори, брой 27, 2009 г.
 • Ядрено магнитния резонанс: Част 1. Физични основи на ЯМР-спектроскопията, брой 27, 2009 г.
 • Ядрено магнитния резонанс: Част 2. Химично отместване, брой 27, 2009 г.
 • Статистика за химици, част 3. Статистически оценки на параметрите на разпределението, брой 28, 2009 г.
 • Имената на химичните елементи [М], брой 28, 2009 г.
 • Снимки от Калифорния, брой 29, 2009 г.
 • Горене на магнезиев прах – експеримент, заснет на видео, брой 29, 2009 г.
 • Познавате ли България? (игра със снимки от списанието), брой 29, 2009 г.
 • Познавате ли Света? (игра със снимки от списанието), брой 30, 2009 г.
 • Имената на химичните елементи [Н], брой 30, 2009 г.
 • Снимка на броя – Параклиса над хижа "Равница" в Родопите, брой 31, 2009 г.
 • Решение на задачите от материала “Въртене на многоатомни молекули”, брой 31, 2009 г.
 • Имената на химичните елементи [O-По], брой 31, 2009 г.
 • Снимка на броя – Параклиса над хижа "Равнища" в Родопите, брой 32, 2009 г.
 • Статистика за химици, част 4. c2-разпределение, брой 32, 2009 г.
 • Приложение 2. Интегралните граници на c2-разпределението, брой 32, 2009 г.
 • Два похода в Родопите (пътепис със снимки), брой 32, 2009 г.
 • Топлина на образуване, брой 32, 2009 г.
 • Снимка на броя – Църквата "Христос Пантократор" в Несебър, брой 33, 2009 г.
 • Разпределение на Стюдънт (t-разпределение), брой 33, 2009 г.
 • Несебър (пътепис със снимки), брой 33, 2009 г.
 • Буната в Стария Несебър, брой 33, 2009 г.
 • Имената на химичните елементи [Р], брой 33, 2009 г.
 • Имената на химичните елементи [С], брой 34, 2009 г.
 • Снимка на броя – Граждански пътен знак, брой 35, 2009 г.
 • Хемометрика. Многопроменлив регресионен анализ, брой 35, 2009 г.
 • Хемометрика. Многокомпонентен анализ на смеси, брой 35, 2009 г.
 • Всичко тече, всичко се променя, брой 35, 2009 г.
 • Колебание на двуатомна молекула, брой 35, 2009 г.

 • [2006 г.] [2007 г.] [2008 г.] [2009 г.] [2010]
 • Снимка на броя – Залез в Аризона, брой 36, 2010 г.
 • Имената на химичните елементи [ Т ], брой 36, 2010 г.
 • Нов спектрален апарат в Пловдивския университет, брой 37, 2010 г.
 • Валентни трептения на симетрични линейни триатомни молекули, брой 37, 2010 г.
 • Най-после истински сняг в Пловдив (репортаж със снимки), брой 37, 2010 г.
 • Вечер на химията в Пловдивския университет, брой 38, 2010 г.
 • Вечер на химията през далечната 1979 г. – спомени, брой 38, 2010 г.
 • Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули, брой 38, 2010 г.
 • Снимка на броя – Красивата Копривщица, брой 41, 2010 г.
 • Красивата Копривщица (репортаж със снимки), брой 41, 2010 г.
 • Осма химическа конференция на химически факултет при ПУ "П. Хилендарски", брой 41, 2010 г.


 • проф. Процесор Аритметиков (псевдоним) [2006 - 7 г.] [2008 г.] [2009 г.]
 • Компютърни знания за най-малките ученици, брой 1, 2006 г.
 • Компютърни знания за най-малките ученици: двоични числа 2 част, брой 2, 2006 г.
 • Компютърни знания за най-малките ученици: 3 част. Шестнадесетични числа, брой 3, 2007 г.
 • Програмен език C++: Увод, брой 9, 2007 г.
 • Програмен език C++: Що е това обект, брой 11, 2007 г.
 • Програмен език C++: Основните типове данни, брой 11, 2007 г.
 • Термините в C++, които се срещат в лекции 1 - 3, брой 11, 2007 г.
 • Програмен език C++: Част 4. Вход и изход, брой 12, 2007 г.
 • Програмен език C++: Част 5. Функции на класа, брой 12, 2007 г.
 • Термините в C++, които се срещат в лекции 4 и 5, брой 12, 2007 г.
 • Програмен език C++: Част 6. Цикли, брой 14, 2007 г.
 • Програмен език C++: Част  7. Операторите в C++, брой 14, 2007 г.

 • [2006 - 7 г.] [2008 г.] [2009 г.]
 • Програмен език C++, Част 8. Операторите за управление, брой 15, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 9. Операторите за управление II, брой 15, 2008 г.
 • Два примера за замяна на break и continue с други оператори, брой 15, 2008 г.
 • Термините в C++, които се срещат в лекции 6, 7, 8 и 9, брой 15, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 10. Пример за клас, който преставя комплексните числа, брой 16, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 11. Функции с аргументи, брой 17, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 12. Пример за клас, който преставя часа и минутите, брой 17, 2008 г.
 • Термините в C++, които се срещат в лекции 10, 11 и 12, брой 17, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 13. Аритметика за потребителски дефинираните типове, брой 18, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 14. Връщане на стойност от функциите, брой 18, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 15. Масиви (Arrays), брой 19, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 16. Масивите като променливи в класовете,брой 19, 2008 г.
 • Термините в C++, които се срещат в лекции 13, 14, 15 и 16, брой 19, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 17. Масиви от обекти, брой 20, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 18. Низове (Strings), брой 20, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 19. Библиотечни функции за стрингове, брой 20, 2008 г.
 • Термините в C++, които се срещат в лекции 17, 18 и 19, брой 20, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 20. Масиви от стрингове, брой 22, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 21. Структури, брой 23, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 22. Изброен тип и логически тип, брой 23, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 23. Отново за функциите, брой 24, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 24. За функциите на класовете и малко повече, брой 25, 2008 г.
 • Програмен език C++. Термините в C++, които се срещат в лекции 20, 21, 22, 23 и 24, брой 25, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 25. Замяна на функции или т.н. презаредени функции, брой 26, 2008 г.
 • Програмен език C++, Част 26.  Аргументи по подразбиране, брой 26, 2008 г.

 • [2006 - 7 г.] [2008 г.] [2009 г.]
 • Елементи от теория на множествата, брой 27, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 27. Запазване на променливите (Storage Classes), брой 29, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 28.  Статични променливи на класа (Static Members), брой 29, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 29. Предаване на аргументи  по връзка (Reference Arguments), брой 30, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 30.  Връщане на стойност по връзка (Returning by Reference), брой 30, 2009 г.
 • Термините в C++, които се срещат в лекции 25, 26, 27, 28, 29 и 30, брой 30, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 31. Конструктори  (Constructors), брой 31, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 32. Аргументи на конструктора (Constructor Arguments), брой 31, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 33. Едноаргументният конструктор, брой 32, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 34. Масивите като променливи на класовете, брой 33, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 35. Копиращите конструктори, брой 34, 2009 г.
 • Програмен език C++, Част 36. Използване на копиращите конструктори, брой 34, 2009 г


 • Росица Ангелова
 • Поезия от Росица Ангелова, брой 8, 2007 г.


 • Румяна Симова
 • Поезия от Румяна Симова, брой 2, 2006 г.


 • Стефан Николов
 • Клуб на знаещите “Квант”, брой 3, 2007 г.


 • Събка Митева
 • Поезия от Събка Митева, брой 12, 2007 г.
 • Стихове на броя, брой 12, 2007 г.


 • Тиртирлин (псевдоним)
 • От двете страни на кордата (истинска рибарска история), брой 3, 2007 г.
 • Мистър Аткинсън се събуди, брой 3, 2007 г.
 • Илюстратор на Приказки, брой 3, 2007 г.
 • Бай Петко Кварка и Големият Взрив, брой 3, 2007 г.
 • Горски пътеки, брой 5, 2007 г.
 • Поетът и Мерзавецът, брой 5, 2007 г.
 • Неизпратено писмо, брой 5, 2007 г.
 • Имаш ли фикус? (разказ), брой 32, 2009 г.


 • Тих Южен (псевдоним)
 • Be Irwin, брой 1, 2006 г.
 • Бъки Бомбаджията  (фейлетон), брой 2, 2006 г.
 • Из ъгломишленията на един Ъгъл, брой 3, 2007 г.
 • Старата госпожа Апорве и жабокът Нираглъб (фейлетон), брой 4, 2007 г.
 • Виртуалният Жан Виденов (фейлетон), брой 4, 2007 г.
 • 120 години от рождението на Димчо Дебелянов, брой 5, 2007 г.
 • Странните (не)български думи, брой 5, 2007 г.
 • 12 странни български думи [АБ - АД], брой 5, 2007 г.
 • 12 странни български думи [АЙ - АЛ], брой 7, 2007 г.
 • 12 странни български думи [АЛ - АМ], брой 8, 2007 г.
 • 120 години от рождението на поета Рупърт Брук, брой 10, 2007 г.
 • Поезия от Тих Южен, брой 11, 2007 г.
 • 12 странни български думи [АМ - АР], брой 11, 2007 г.
 • 12 странни български думи [АС - АС], брой 13, 2007 г.
 • 12 странни български думи [АФ - АЯ], брой 14, 2007 г.
 • 12 странни български думи [БАА – БАЗ], брой 15, 2008 г.
 • 12 странни български думи [БАК – БАЛ], брой 19, 2008 г.
 • 12 странни български думи [БАРА - БАРТ], брой 23, 2008 г.
 • 12 странни български думи [БАРХ - БАЯ] , брой 24, 2008 г.
 • 12 странни български думи [БЕД - БЕК], брой 25, 2008 г.
 • 12 странни български думи [БЕЛ – БЕС], брой 26, 2008 г.
 • 12 странни български думи [БИ – БИЧ], брой 27, 2009 г.
 • 12 странни български думи [БЛА – БЛЪ], брой 28, 2009 г.
 • 12 странни български думи [БОА – БОЛ], брой 29, 2009 г.
 • 12 странни български думи [БОМ – БОРЕ], брой 29, 2009 г.
 • 12 странни български думи [БОРС - БРАН], брой 31, 2009 г.
 • 12 странни български думи [БРИ - БУН], брой 32, 2009 г.
 • 12 странни български думи [БУМ - БЪХ], брой 33, 2009 г.
 • 12 странни български думи [ВАГ-ВАТ], брой 34, 2009 г.
 • 12 странни български думи [ВАХ-ВЕРБ], брой 35, 2009 г.
 • 12 странни български думи [ВЕРН-ВЕЩ], брой 36, 2010 г.
 • 12 странни български думи [ВЕЯ-ВИН], брой 38, 2010 г.


 • Томи Тодоров
 • Поезия от Томи Тодоров, брой 4, 2007 г. • Тотка Петрова
 • Новогодишна баница с късмети (рецепта), брой 15, 2008 г.
 • Великденска пита, брой 18, 2008 г.
 • Содена питка за Бъдни вечер, брой 26, 2008 г.


 • Христо К. Иванов
 • Всемирни принципи и закони на Исак Нютон, брой 23, 2008 г. • Христо Куманов
 • Торта “Милена” (рецепта), брой 16, 2008 г. • Ясен Василев
 • Поезия от Ясен Василев, брой 26, 2008 г.


 • Автори, чиито текстове са взети от Интернет без тяхното съгласие
  Август Щрам
 • Патрул (стих), брой 2, 2006 г. • Кърт Вонегът
 • Ползвайте плажно масло (реч пред завършващи студенти), брой 35, 2009 г. • Марк Твен
 • Марк Твен за науката (шега), брой 16, 2008 г.
 • The Awful German Language (есе), брой 27, 2009 г. • Ричард Файнман
 • Мисъл за атомите в материала Файнмания, брой 12, 2007 г.
 • Мисъл за химията в материала Файнмания (мисли за Химията), брой 13, 2007 г.
 • Мисъл за природата в материала Файнмания (поезия във Физиката), брой 16, 2008 г. • Неизвестен автор
 • За значението на бирата, брой 2, 2006 г.
 • Powers of observation (шега), брой 9, 2007 г.
 • The Academic Hierarchy (шега), брой 12, 2007 г.
 • A Very Strange Letter (шега), брой 14, 2007 г.
 • Най-строгите закони на Мърфи (шега), брой 15, 2008 г.
 • Закони на Мърфи за научната работа (шега), брой 15, 2008 г.
 • Закони на мърфи за програмистите (шега), брой 15, 2008 г.
 • Икономически закони на Мърфи (шега), брой 15, 2008 г.
 • New findings in the chemical world (шега), брой 15, 2008 г.
 • A very probable conclusion (шега), брой 16, 2008 г.
 • Instructions For Life (шега), брой 17, 2008 г.
 • Differences Between You and Your Boss (шега), брой 18, 2008 г.
 • Five year phase-in plan for "EuroEnglish", брой 19, 2008 г.
 • .
  [ това е страницата на всички автори, пишещи в списание "Коснос" www.kosnos.com]