Думите, които се срещат в текста “The Academic Hierarchy
...
hierarchy ... йерархия
leap (пре)скачам
tall висок
bound скок
academic affairs учебни въпроси
switch engine малък локомотив, който сменя вагони (в текста е преведен дрезина)
favorable благоприятен
indoor  вътрешен, стаен
Associate Professor доцент
tug of war  игра на дърпане на въже
occasionally от време на време, понякога
Vice President вицепрезидент, заместник председател
barely едва
clear сп. преминавам/прескачам, без да докосна (напречната греда и пр.)
quonset hut сглобяема военна барака
misfires  засича при стрелба
frequently често
just as fast as толкова бърз колкото
address обръщам се към
mark отбелязка, знак
run over прегазвам
inflict причинявам
(dog) paddle плувам, шляпам (кучешката)
injury нараняване, поражение
runs into блъскам се в
recognize разпознавам
two out of three times (на) два от три пъти
issue (ammunition) (и воен.) отпускам, давам, снабдявам (амуниции)
afloat  (носещ се) по вода, плаващ
life jacket спасителна жилетка
doorstep праг
choo-choo туу-туу (детско означение за влак)
mud  кал, тиня
mumble мънкам (си)
puddle локва
lift повдигам
kick ритам, изритвам
catch хващам

Превод на думите: Георги Бърбориев

[това е материал от брой 12 на списание "Коснос" www.kosnos.com]