Имената на химичните елементи
.
[ Л ]
.
( вижте цялата поредица или другите учебни материали )
.
Химичният елемент е вещество, което не може да бъде разложено на по-прости вещества с химични реакции. С този материал стартирахме една поредица, която ще изясни произхода на имената на химичните елементи.

Лантан, La

Елементът с пореден номер 57 е мек, сребристобял метал, открит от: шведския химик Карл Мозандър (Carl Gustaf Mosander) през 1839 г. Името му произлиза от гръцката дума „лантанеин" - криещ се. По неговото име е назовано семейството на лантаноидите. В земната кора е умерено разпространен, отнася се към т.нар. "редки земи". Приложение:той е съставна част на т.нар. "мишметал", който представлява смес от лантаниди. Поради своята пирофорност мишметалът се използва за направата на камъчета за запалки.

Литий, Li

Елементът с пореден номер 3 e сребристобял метал, мек, но е по-твърд от останалите алкални метали. Открит е от шведския химик Johan August Arfwedson през 1817 г.  в минерала петалит. Името му произлиза от гръцката дума „литос" (lithos) - камък. Среща се в свързано състояние като минералите: петалит, трифилин, сподумен и др. Освен  това влиза в състава на някои минерални води и в пепелта нанякои растения  -тютюна. Доказан е в някои метеорити, както и в слънчевия спектър.

Литият се използва в ядрената енергетика. От една страна, от него се получава тритий, а от друга - той е топлоносител при някои ядрени реактори.Той е ценна прибавка и към някои сплави, като лесно отстранява сярата и някои газове от разтопения метал, като ги свързва. Използва се още в керамичната и стъкларската промишленост.

Лоуренсий, Lr

Елементът с пореден номер 103 не се среща в природата, но е синтезиран през 1961 от Албърт Хирозо (Albert Ghiorso), T. Sikkeland, A.E. Larsh, и R.M. Latimer от от Университета на Калифорния в Бъркли (University of California, Berkeley, CA, USA) чрез бомбардиране на смес от изотопи на калифорния (атомен номер 98) с борни йони. Кръстен е в чест на американския физик Ernest Lawrence.

Лютеций (още Лутеций), Lu

Елементът с пореден номер 71 е ребрист метал, открит от: френския химик Georges Urbain през 1907 г.  Той е последният елемент от семейството на лантаноидите. Кръстен на латинското  име на Париж - Lutetia.

(вижте другите учебни материали)

Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 26 от декември 2008 г. - януари 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]