Брой 26 (декември 2008 г. януари 2009 г.)

            Снимка на броя - Коледно настроение в Пловдив

Култура

Навигатор (разказ от Олег Айрянов)

Поезия от Ясен Василев

Образование

Моделиране на химичния експеримент

Статистика за химици. Решение на задачите от материала «Стандартно и нормално разпределения»

Програмен език C++, Част 25. Замяна на функции или т.н. презаредени функции

Програмен език C++, Част 26.  Аргументи по подразбиране

Слово

12 странни български думи [БЕЛ – БЕС]

Наука

Как се става всепризнат гений

Проф. дхн Г. Андреев: Електронна спектроскопия - апаратура и начин на работа

Имената на химичните елементи [Л]

Общество

60 години от приемането на декларацията за правата на човека

Всеобща декларация за правата на човека

Семейство

            Содена питка за Бъдни вечер

            Пършута с картофи и зеленчуци

           

[ това е съдържанието на брой 26 от декември 2008 г. – януари 2009 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]

Инфо за снимките и фигурите от корицата