Ресурси

( това са програми или учебни страници, написани от български автори специално за списание "Коснос" )

[ компютри ] [ химия ] [ отделни материали ]

.

Компютри
 • Бройни системи
 • C++ програмен език

 • Химия
 • Периодична система
 • Имената на химичните елементи
 • Симетрия на молекулите
 • Атомна спектроскопия
 • Молекулна спектроскопия
 • Статистика в химията
 • Хемометрика

 • .
  [ това е страница от списание "Коснос" www.kosnos.com ]