Бройни системи
Проф. Процесор Аритметиков

1. Двоичните числа.
2. Двоични числа. Превръщане на двоични в десетични и обратно.
3. Шестнадесетични числа.

Вижте и поредицата за програмния език C++.

.
[ това е страница от списание "Коснос" www.kosnos.com ]