Буки
(детска игра на открито)

Преди време започнах една поредица за детските игри от моето детство. Буките е интересна игра, но опасна - помня, че спряхме да я играем, когато някой уцели "букито" по главата с камъка си.

Подобно на джамините (топчетата) всички играчи, но при Букито без един ,стоят в началото на играта зад една линия. Всеки има камък (обикновено триъгълна част от плочка). Един от играчите - наречен "буки" стои на около 5 метра от линията, на метър зад една празна кутия от боя (наречена също "буки"), която е поставена в кръг с диаметър около 50 см. Целта е играчите да уцелят с камъка си кутията и след това да го донесат зад линията без да ги хване "букито". Последният има право да ги хваща, само ако кутията е обратно в центъра на кръга. Също така, ако играчите са зад началната линия (от другата страна на линията, спрямо кутията) "букито" не може да ги хваща. Или ако са от страната на линията, откъм кутията, но са си настъпили камъка, също не могат да бъдат хващани. Който е хванат "изгаря" и става "Буки".

! Имайте предвид, че играта е много опасна и може да бъде разбита главата на "Букито" или някой друг!

Понеже е много трудно да се опише една разнообразна детска игра, тук ще систематизирам основните правила:
 

 • Наказаният се нарича "Буки" и пази една празна кутия от боя (или нещо подобно, но достатъчно високо);
 • Кутията също се нарича "буки" и се намира в кръг с диаметър около 50 см.;
 • Останалите играчи в началото на играта са зад линия, от другата страна, а не тази на букито;
 • Всеки от тях цели "букито" по ред, определен от тях;
 • Целта е да отхвърли кутията извън кръга и докато "Букито" връща изправена кутията в кръга да си вземе камъка;
 • През това време и другите играчи могат да си взамат камъка;
 • Играчите са в безопасност от "изгаряне" (т.е. те да станат "Буки"), ако са стъпили на камъка си или са зад началната линия;
 • Ако "Букито" сложи кутията и тогава хване някого, то последният става "Буки";
 • Ако никой не оцели кутията, то по жребий един от играчите сменя "Букито".

 • Приятна игра!
  .
  Автор: Георги Бърбориев

  .
  [ виж предговора за игрите или още материали от тематиката "Семейство" ]
  .
  [ това е материал от брой 35 от ноември-декември 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]