Брой 35 (ноември-декември 2009 г.)

Снимка на броя – Граждански пътен знак

Кърт Вонегът

Ползвайте плажно масло

Образование

Хемометрика. Многопроменлив регресионен анализ

Хемометрика. Многокомпонентен анализ на смеси

Слънчев бряг

            Всичко тече, всичко се променя

            Георги Марков за Слънчев бряг

Наука

Проф. дхн Г. Андреев: Разположение на ивиците в средната инфрачервена спектрална област

Колебание на двуатомна молекула (същият материал като PDF файл)

Отечество

12 странни български думи [ВАХ-ВЕРБ]

Семейство

Варено пиле с гъби

Детски игри на открито

Буки

 

[ това е съдържанието на брой 35 от ноември-декември 2009 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]

Инфо за снимките от корицата