12 странни български думи .
ВАХ-ВЕРБ
[виж поредицата]
.
 • вахмайстер, вахмистър (от немски и руски) - кавалерийски фелдфебел, старшина.
 • веда (народно) -1. вещица, самодива. 2. (диалектно) вода.
 • веди или веде (остаряло) -1. буквата В. Първите букви в азбуката са "Аз, буки, веди, глагол " от тяхното име идва думата "азбука".
 • ведом (старинно) - известен. От тази дума идва "неведом" - "Неведоми са пътищата Господни!"
 • векил, векилин  (от турски) - 1. поръчител, надзорник. 2. представител на българите пред турската власт.
 • веление (старинно) - повеление, заповед.
 • вена  (от латински) - кръвоносен съд, който пренася кръв към сърцето.
 • вендета  (от латински) -1. кръвна вражда между две семейства/рода, причина за която е убийство на някой от единия род. 2. (разговорно) кърваво престъпление с цел уреждане на сметки между криминално проявени.
 • вентил (от латинската дума за вятър) - регулатор, изключвател или отвърстие за въздух или други газове.
 • веранда (от хинду) - покрита с навес площ на първия етаж, долепена до къщата, чардак..
 • вересия (от турски) - задължение за взети и неплатени стоки.
 • вербален (от латински) - 1. словесен, езиков. 2. устен. 3. буквален, дословен (за превод).

 •  

   

  Съставител: Тих Южен

  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 35 от ноември-декември 2009 г на списание "Коснос" www.kosnos.com ]