Странните български думи .
ъставител: Тих Южен)
.
[А] [Б] [В]  [Г]  [Д]  [Е]  [Ж]  [З]  [И]  [Й]  [К]  [Л]  [М]  [Н]  [О]  [П]  [Р]  [С]  [Т]  [У]  [Ф]  [Х]  [Ц]  [Ч]  [Ш]  [Щ]  [Ъ]  [Ю]  [Я]

Предговор


[аб] [ай] [ал] [ам] [ас] [аф]
 • абат (от латински и старофренски)  - игумен (ръководител на монасите в манастир)
 • абдал (разговорно, от турско-арабски) - глупак, простак.
 • абдикирам (от латински) - отказвам се от престола.
 • абракадабра (от латински) - вид заклинание, магическа дума, която помага за изпълняване на даден номер (трик).
 • абревиатура (от латински) - съкращение.
 • аватар (от индийски) - превъплъщение, проява. По Интернет форумите се използва за обозначаване на картинка, с която се идентифицира даден потребител (форумджия).
 • Авгиев - (изключително) мръсен, кирлив, отвратителен. Идва от гръцката митология - Авгиевите обори. Това са оборите (конюшните) на Авгий - собственик на обори, които Херкулес е почистил чрез пропускане на река през тях.
 • авджилък (разговорно, от турско-арабски) - лов, ловджийство.
 • авджия (разговорно, от турско-арабски) - ловец.
 • авер (диалектно, от турско-арабски) - приятел, другар, сподвижник.
 • аджамия (разговорно, от турски) - неопитен.
 • аджеба (разговорно, от турско-арабски) - така да се каже, например; ударението е на първата буква.

 •  
 • айлак (от турски)  - незает, свободен от работа; също се произнася айляк.
 • айналия (от турски)  - хубав, красив.
 • айробика (от гръцки: аеро - въздух, биос - живот) - комплекс от интензивни упражнения, които да повишат поглъщането на кислород от организма.
 • ака - (от английски, also known as) - с прякор, известен като.
 • академия - (1) място за учене или трениране в дадена специалност; (2) общество или институция, съставена от изтъкнати учени и писатели. (произход: от името на гръцкия герой, на чието име е била наименувана градината на Платон)
 • акран(ин) и акранка (от турски) - връстник, връстничка.
 • акцент (от гръцки) - ударение, произнасяне, произнасяне, наблягане.
 • аладжа (от турски)  - домоткано памучно платно.
 • аламански (остаряло, от френски) - германски, немски; също така - алемански.
 • аларма (от френски, на оръжие) - (сигнал за) тревога.
 • алатурка (от гръцки) - (по) турски.
 • алафранга (от гръцки) - (по) френски, (по) европейски.

 •  
 • алащисвам, алащисам (от турски)  - навиквам, обръгвам. Също и алъщисвам.
 • алиенация (от латински) - отчуждаване, охлаждане на отношението към нещо.
 • алкание (старинно, ударението е на второто а: алк'ание) - силно желание, жажда.
 • алкая (старинно, ударението е на второто а: алк'ая) - силно желая, жадувам.
 • алпака - 1) сплав от мед, никел и цинк, подобна на сребро, от която обикновено се правят изделия за домакинството. 2) материал (плат), направен само от вълна или вълна, смесена с други влакна.
 • алтернативен (от латински) - друго нещо (на разположение), заменяем, конкурентен
 • алтън (от турски)  - 1) злато. 2) жълтица.
 • алфабет (от гръцки, от буквите алфа и бета) - азбука.
 • алфонс (от френски) - развратен мъж, издържан от жени. Също и алфонсо.
 • алъш-вериш (от турски)  - вземане-даване, покупко-продажба
 • амалгама  (от гръцки) - 1) сплав от живак с други метали. 2) (преносно) смес (от цветове, усещания, чувства и пр.)
 • аман-заман (от турски)  - помощ, в крайна нужда съм.

 •  
 • амбивалентност (от латински) - съвместното съществуване на две противоречиви чувства в човек, свързани с един и същи причинител (обект на чувството) - например любов и омраза към някого.
 • амбуланца (остаряло, от латински)  - подвижна военна болница.
 • амиго (от испански) - приятел.
 • амнезия (от гръцки) - частична или пълна загуба на памет.
 • анджак (от турски) - именно, тъкмо, само. Също се произнася и анджек.
 • аргат, аргатин (от турски) - селски слуга, ратай.
 • аркадаш (остаряло, от турски) - другар.
 • Армагедон (от еврейски) - 1. последната битка между доброто и злото преди Деня на страшния съд; 2. (преносно) кървава или страшна битка.
 • артък (от турски, ударението е на ъ) - излишен, в повече.
 • архаичен (от гръцки) - античен, остарял, излязъл от употреба.
 • архаизъм (от гръцки) - остарял или излязъл от употреба израз.
 • архимандрит (от гръцки) - ръководител на голям манастир или група от манастири в Православната църква.

 • .
 • асимилирам (от латински) - претопявам, поглъщам (за народ).
 • асинхронен (от гръцки) - несъвпадащ по време. Синоними: несинхронен, асинхронизиран, несинхронизиран, несинхроничен.
 • аскер (от турски) - 1. войска; 2. войник.
 • асортимент (от френски) - 1. избор; 2. сортирани артикули.
 • асоциация (от латинскти) - сдружение, дружество.
 • аспирант (от латински) - докторант; студент, който прави дисертация. Вече не се използва.
 • аспирация (от латински) - 1. смукване, засмукване; 2. проветрение, проветряване.
 • астма (от френски)  - задух, болест, при която човек има трудност с дишането.
 • астрален (от латински) - 1. звезден, свързан със звездите; 2. свързан с неземно съществуване, например двойник на тялото, който надживява тялото.
 • астронавт (от латински) - космонавт, човек, изпратен с ракета в космическото пространство.
 • асъл (от турски)  - същински, истински; също и като наречие - тогава означава "точно така".
 • атенюирам (от френски) - смекча си; отслабвам (използвана е във възрожденски текстове).

 • .
 • афектирам се (от латински) - разчуствам се, прави ми силно впечатление.
 • аферим (от турски) - браво.
 • афинитет (от латински) - привличане, влечение.
 • афтършейв (от английски) - одеклон или крем за след бръснене.
 • ачик (от турски)  - ясен, явен и като наречие - ясно, явно.
 • афазия (от латински) - загуба на реч.
 • ахмак (от турски)  - разг. глупав човек, глупак.
 • ахчия, ахчийка  (от турски)  - готвач, готвачка.
 • ашколсун (от турски)  - браво, похвално.
 • ашлак  (от турски)  - безделник, празноскитащ, нехранимайко
 • ашладисвам  (от турски) - присаждам.
 • аязма (от гръцки) - извор, чиято вода се смята за лековита. От там идва и името на местността Аязмото край Стара Загора.

 • .
  [А] [Б] [В]  [Г]  [Д]  [Е]  [Ж]  [З]  [И]  [Й]  [К]  [Л]  [М]  [Н]  [О]  [П]  [Р]  [С]  [Т]  [У]  [Ф]  [Х]  [Ц]  [Ч]  [Ш]  [Щ]  [Ъ]  [Ю]  [Я]


  [баа] [бак] [бара] [барх] [бед] [бел] [би] [бл] [боа] [бом] [бор] [бри] [бу]
 • бааси! или баси! (жаргонен израз от нецензурния глагол за съвъкупление)  - възклицание при учудване или разочарование; синоними: егаси, ебати.
 • бабаит  (от турски)  - юначага, смелчага. В разговорния български език има значението на самоуверен и нахален мъжага.
 • бабаитлък или бабаитлик  (от турски) - юначество, дързост. В разговорния български език има значението на самоуверени и нахални действия.
 • бабанка или бабанко (разговорно) - юначага, пораснало дете.
 • бабек (диалектно)  - вид колбас от сушено сурово свинско и телешко месо.
 • баберка или баберек (диалектно)  - 1. недорасъл кочан от царевица с редки зърна. 2. недорасъл плод, останал след беридбата.
 • бабини дивитини (девитини) (разговорно) - измислици, глупости, суеверия.
 • бабувам или бабам  - помагам при раждане.
 • багабонтин или вагабонтин (от латински) - нехранимайко, скитник.
 • бадева  (от турски) - 1. безплатно, даром. 2. напразно, безпезно.
 • база (от гръцки) - 1. (военен) лагер, военно ограждение или голяма казарма. 2. изходен пункт. 3. в химията, съединение или част от него, която е алкална, т.е. свързва водородни катийони. 4. в биохимията, съставна част на ДНК или РНК - това са пет пуринови или пиримидинови бази, които съдържат аденин или гуанин или тимин или цитозин или урацил.
 • базилика (от гръцки) - 1. в Древния Рим, обществена стая или здание, което има апсида и колонада и служи за събиране на хора. 2. подобно здание, използвано за църква.

 • .
 • бакара (от френски) - комарджийска игра на карти.
 • бакалавър (от латински) - образователна степен в университетите, по-ниска от магистър.
 • бакия  (от турски) - неуредени сметки и дългове.
 • бакслаш (от английски, при компютрите) - още знак за директория, обратно делено, т.е. символът "\" . На английски е backslash  - a backward-sloping diagonal line; a reverse solidus (\).
 • бактисвам  (от турски) - дотяга ми, омръзва ми.
 • бакър или бъкърлък  (от турски) - медни съдове.
 • баласт или баласта (от скандинавския район) - 1. тежък товар на кораб, балон или друго превозно за стабилност; 2. многословие; 3. излишен материал.
 • балада (от френски) - 1. поема или песен, която разказва народна история; 2. сантиментална или романтична песен.
 • балама (разговорно) - глупак, наивен човек: обратното на тарикат.
 • балдахин (от италиански, но идва от името на град Багдад)  - церемониална покривка върху трон, олтар и т.н.
 • баланс (от латински) - 1. равновесие, уравновесяване; 2. противотегло.
 • бамбашка (от турски)  - съвсем друг, съвсем различен.

 • .
 • бараба (исторически от собствено име) -1. бездомен работник; 2. човек с широко сърце.
 • барабар (от турски) - заедно, редом (Барабар Петко с мъжете!).
 • бараж (от френски) - 1. силен (преграден) артилерийски огън; 2. преграда на река/поток.
 • барам (раговорно) - пипам.
 • барба  (от гръцки) - бай, стар човек.
 • барбекю (от английски, но оригиналната дума идва от хаитянски) - 1. скара на открито; 2.  приготвената храна по този начин.
 • барбут (от турски) - комарджийска игра със зарове.
 • бардак (разговорно) - 1. публичен дом; 2. разхвърляно място/жилище.
 • барелеф (от френски) - скулптура, в която фигурите са съвсем малко издигнати над плоска повърхност.
 • барин  (от руски) - господар, господин.
 • баровец (от цигански от баро) - издокаран човек, конте, пич.
 • бартер (от английски) - размяна на стоки без употребата на пари.

 •  
 • бархат (от руски) - кадифе.
 • бат (раговорно от батко) - обръщение към по-възрастен човек (Бат Бойко).
 • батак (от турски) - 1. мочурище, блато; 2. объркани сметки/положение.
 • батардисам, батардисвам (от турски) - потопя, потопявам. Разговорно има значение на "да зарежа нещо".
 • бахър (диалектно) - студ, студено.
 • бахчеванджия (от турски)  - градинар. "На бахчеванджия тръгнал краставици да продава" - това е народна поговорка, чиято съвременна версия е "На краставичар краставици продаваш!"
 • бачкам (раговорно)  - работя, трудя се.
 • баш (от турски)  - 1. главен, пръв; 2. тъкмо.
 • башия (от турски) - главатар, първенец.
 • бачо, също и бако или байо (раговорно от батко) - обръщение към по-възрастен човек (Бачо Илия).
 • бая (от турски) - 1. голям; 2. доста, много.
 • баялдисвам, несв.., баялдисам, св. (от турски) - припадам. Разговорно означава преуморявам се. "Баялдисал съм от тая работа." означава "Преуморих се от тази работа."

 • ..
 • бедно (от беда, диалектно) - опасно.
 • бедувам (от беда, диалектно)  - изложен съм на опасности, бедствам.
 • безбедно (от беда, диалектно) - спокойно, без опасности.
 • беззаметно (от руски)  - незабелязано.
 • безимко (от име) - който няма име.
 • безкнижен (остаряло) - неграмотен, неук.
 • безпардонно (от френски) - безцеремонно, нахално.
 • безчинен (остаряло)  - неприличен, непристоен.
 • безчиние, безчинство (остаряло)  - злодеяние, лоша постъпка, насилие.
 • бей (от турски, но в раговорен смисъл)  - (мързелив) човек, който се налага на другите.
 • беклеме (от турски) - стража, стражница.
 • бекяр (от турски) - ерген.

 •  
 • бел (I от турски) - 1. права лопата; 2. рибица, месо от рибица.
 • бел (II от името на американския изобретател Александър Бел) - единица за мощност на звука и електрокомуникациите.
 • беленица (диалектно) - шума от обелена царевица.
 • белка (диалектно) -1. бялата част на окото, противоположна на черната която се нарича църнка. 2. мома или жена, която е много бяла. 3. нарицателно за любимо бяло домашно животно. 4. диво животно от семейство порови (Mustelidae), разред хищници (Carnivora).
 • белки, белким (от турски)  - 1. нима? 2. дано.
 • беля (раговорно)  - пакост, объркана работа (Стана една беля...), прегрешение..
 • Бенелюкс (съкращение) - трите държави, Белгия, Холандия и Люксембург, разглеждани като икономическа зона.
 • бербант, бербантин (от италиански и румънски)  - мошеник, мръсник, негодник.
 • берия (остаряло) - пари, които събира от населението общината или църквата.
 • бермуди (от Бермудските острови) - къси гащи до коленете.
 • беснило (раговорно) - бяс, беснуване.
 • бестиялен (книжовно, остаряло от латински) - зверски, животински.

 •  
 • би (разговорно, от английски bisexual) - бисексуален, индивид който предпочита секс с представители на двата пола.
 • бибел (диалектно) - пуяк.
 • библиография (от гръцки, библио - книга, графия - пиша) - списък с книги и/или статии, разпечатан отделно или приложен към глава на книга или статия.
 • библиоман (от гръцки, библио - книга,  латински: мания - лудост) - човек, който е запален да събира и чете книги.
 • биг брадър (от английски big brother) - големият брат - термин, въведен от английския писател Джордж Оруел и който термин означава краен авторитет, следящ за действията и мислите на индивидите. Терминът е неправилно използван за заглавие на войорски предавания.
 • биз бизе  (от турски) - интимно.
 • бизнес (от английски) - предприятие, работа, занятие.
 • билюк  (от турски) - голямо множество, голям брой.
 • бистро (от френски, но произходът е от руското быстро) - кафене, кръчма, малък ресторант.
 • бит (от английски binary + digit) - в информатиката: единица за информация, която има две значения - 1 и 0.
 • бичи  (разговорно) - изкарва: бичи пари - изкарва пари.
 • бичкия  (разговорно) - проста жена.

 • .
 • блага (диалект) - сладък; блага ракия - сладка ракия.
 • бланка (от френски) - празен неизписан/непопълнен лист, формуляр.
 • бланширам  (от френски) - потапям зеленчуци или месо за кратко в топла вода.
 • бластер (от английски) - оръжие във фантастичните филми и разкази, което е подобно на лазерното оръжие.
 • блейзър (от английски) - леко сако / жакет / яке.
 • блек-джек (от английски, black-jack) - 1. "двадесет и едно" - вид игра на карти; 2. пиратското знаме.
 • блистателен (книжовно от руски) - бляскав, блестящ.
 • блицкриг (от немски, der Blitzkrieg) - светкавична война.
 • блондинка (от френски) - 1. русокоса жена; 2. глупава жена. Разговорно обръщението е "блонди".
 • блус (от английски) - меланхолична музика, произхождаща от негърския фолклор; конкретно изпълнение на такава музика.
 • блъди мери (от английски) - коктейл от водка, доматен сок, сол, черен пипер и няколко капки лимонов сок.
 • блъф (от английски) - заблуждаване, шашарма (особено в играта покер това е показване на увереност и сигурност).

 •  
 • боаз(от турски) - Планинска теснина; "Проходът на Републиката" се нарича още Хаимбоаз.
 • богатир (от руски) - приказен юнак.
 • боди (от английски bodice) - 1. част от женска дреха, без ръкавите, която е над кръста; 2. женска долна дреха, подобна на жилетка.
 • бодигард (от английски bodyguard) - 1. човек (или група от хора), който придружава и пази друг човек или група от хора.
 • Божик или Божич (остаряло) - Коледа.
 • бозав / бозев / бозляв (от турски) - сив, сивкав.
 • бойлер (от английски boil - кипя) - 1. устройство за нагряване на вода; 2. птица, отглеждана промишлено (произходът навярно идва от другото английско значение на boiler  - зеленчук/плод/птица и пр., подходящи за варене).
 • бол  (от турски) - 1. много; 2. изобилие.
 • болея (остаряло) - 1. боледувам; 2. силно милея, грижа се.
 • болеро (от испански) - 1. испански танц или музиката към него (Болеро е известно произведение на Равел); 2. къс женски жакет/яке.
 • болт (от английски bolt, но произходът е от латински - стрела) - щифт с глава, който служи (обикновено заедно с гайка) за прикрепване на части.
 • болшевик (от руски, болшее - повече) - 1. (исторически) член на радикалната фракция на руските социалдемократи; 2. (разговорно) комунист, революционер, 3. (разговорно) краен човек.

 • .
 • бомба (от гръцки bombos - бръмча, буча) - 1. съд с материал, който е предназначен да бъде взривен по определен начин; 2. (разговорно) изненадващо събитие (Жоро хвърли бомбата).
 • бомбе (от френски, но оригинално от гръцки виж бомба) - 1. твърда мъжка шапка с куполообразно дъно. 2. предната част на обувка (където са пръстите); 3. (разговорно, рядко) пенсионер, възрастен човек (Виж ги бомбетата ей там.)
 • бон- (от френски, bon - приятен, добър, мил| - в различни изрази-чуждици като бон-апети (bon appetit - добър апетит), бон-вояж (bon voyage - приятно пътуване), бонбон (bon-bon)  и пр.
 • бонвиван (от френски bon vivant) - веселяк, чревоугодник, гастроном, човек, който има добър вкус и обича добрия живот (вижте значението на бон-).
 • боне (от латински, на аглийски е bonnet) - женска или детска шапка с връзки през брадичката.
 • бонза (от японски) - 1. будистки монах 2. (разговорно, рядко) скръндза, скъперник.
 • бонус (от латински bonus) - 1. допълнително възнаграждение, премиални и пр. 2. (разговорно) компенсация.
 • боран (остаряло, от латиски) - силен, буен вятър (на руски буран означава снежна виелица).
 • борд (I от английски) - 1. палуба на кораб, самолет (Всички на борда!); 2. страна на кораб (Ляво на борд!).
 • борд (II от английски, board) - 1. управителен съвет (борд на директорите); 2. всяко специално конституирано/учредено управително тяло в дадена организация.
 • борд (III от английски, board - дъска) - дъска, плъзгаща се плоскост - най-вече в съставни чуждици като скейтборд, клипборд, сноуборд.
 • борец (народно) - 1. Великденско яйце, което чупи другите яйца; 2. (жаргон) криминално проявена (неприятна) личност.

 • .
 • борса (от френски bourse, но произхожда от латинското bursa - протмоне, кесия) - място, където купувачи и продавачи се срещат, за да правят сделки.
 • борсук (диалектно от руски) - язовец (Meles meles), животно от семейство Порови.
 • боти (от френски bottes) - вид зимни обувки.
 • бохем  (от чешки и немски идва от наименованието на жителите на Бохемия) - 1. социално необикновен човек, такъв който не спазва общоприетите норми; 2. (разговорно в по-тесен смисъл) - човек, който обича забавленията и/или пийването.
 • боцман (от немски) - морски подофицер, който отговаря за екипировката и екипажа.
 • бошлаф (разговорно от турски) - празни приказки.
 • брадяга (разговорно) - брадат човек.
 • бран (старинно) - война, битка, бой.
 • брана (старинно) - механизъм за изравняване на нивите след посяването им, който представлява тежка решетка с железни зъби за разбиване на буците, отстраняване на плевелите и зариване на зърната.
 • бранник (старинно) - 1. воин, войник; 2. член на организацията на бранниците (патриотична организация в България преди 1944 г.)
 • брантия или брънтия (разговорно от турски) - стара развлечена жена или мома.
 • бранш (от латински) - отрасъл, дял от промишлеността; вид на професията.

 •  

   

 • бризги (от руски, брызги) - пръски, капки.
 • брикети (от руски1, но вероятно от английската дума за тухла brick) - въглища на правоъгълни кубчета, ед. ч. брикет.
 • бродеж (диалектно, разговорно) - оживление, кипеж.
 • бродяга (разговорно от руски2) - 1. бездомен човек. 2. скитащ човек. 3. странен човек.
 • бръляв (диалектно) - мръсен, мърляв.
 • бубонка (разговорно) - плодът на черницата. Черничевият плод се нарича още дуда (от турското dut).
 • буги-уги (от английското boogie-woogie) - стил за свирене на блус или джаз на пиано, който се съпровожда с постоянен басов ритъм. Разговорно в България се произнася още като буги-буги.
 • будаляв (разговорно) - глупав, лековерен. Будала - лековерен глупак.
 • бузуки (от гръцки) - гръцка мандолина.
 • букет (bouquet, от френски)  1 сноп от цветя. 2  набор от миризми или вкусове (например за виното).
 • буки 1. старото име на буквата Б. 2. детска игра, при която се поставя в един кръг празна кутия от боя, която се пази от един от играещите (който е наказан). Останалите, разположени зад линия я замерват с камъни и се стараят да си ги вземат обратно, а пазещият ("букито") се опитва да ги хване, за да бъдат те наказани и да пазят кутията.
 • бумаги (от руската дума за хартия, бумага) - 1. значението е "хартийки", презрително за книжа, попълването на които е досадна и обременителна работа; 2. книги (отново презрително) "Взимай си бумагите и се махай!".

 •  

   

 • бумбар (неясен произход, но може да произлиза от глагола "бумкам", който означава "тъпча, пълня") - 1. колбас от сварено черво, пълнено с ориз и накълцан чер дроб и други дреболии, още наричан бомбар или бахур. 2. пчела търтей. 3. бръмбар
 • буна - 1. (остаряло)  бунт, въстание.2. (разговорно) насип, който влиза от брега в морето с предназначение да разбива вълните. Вижте снимки на Буната в Стария Несебър.
 • бунгало (от индийски, от името на щата Бенгал, Bengal) - лека жилищна постройка.
 • буня (остаряло) - подбуждам, вдигам на бунт (буна).
 • буржоа (от френскиbourgeois, но произхожда от латинското burgus - град)  1. човек oт средната/търговската класа., 2. (обидно) - дребнобуржоазен - ограничен.
 • бутик (от френски boutique - малък магазин, но произхожда от латинското име за кръчма) - малък магазин или отделение в голям магазин, което продава модни стоки и аксесоари.
 • бутон (от френски) - копче за включване и/или изключване.
 • бъзик или базик (неясен произход) - закачка с някой, която варира от лек майтап до пълна гаргара.
 • бъзикни-го-джексън (неясен, произход) - детска игра, подобна на прескочи магаре. Вижте описанието на играта.
 • бърбан (от Bourbon County, Kentucky, от окръг бърбан в щата Кентъки) - уиски, дестилирано от царевица и ръж.
 • бърлив - 1. (остаряло) малоумен, който не е наред с мозъка, напр. бърлива овца. 2.(остаряло) заядлив. 3. (разговорно, особено в казармата) - смотан човек.
 • бъхтя (се) (разговорно) 1. бия (се); "бъхтя се" означава още "работя здравата / трудна работа".

 • .
  [А] [Б] [В]  [Г]  [Д]  [Е]  [Ж]  [З]  [И]  [Й]  [К]  [Л]  [М]  [Н]  [О]  [П]  [Р]  [С]  [Т]  [У]  [Ф]  [Х]  [Ц]  [Ч]  [Ш]  [Щ]  [Ъ]  [Ю]  [Я]


  [ваг] [вах] [верн] [] [] []
 • вагабонт или вагабонтин (от латинското скитам) - безделник, нехранимайко, хаймана.
 • вада (народно, вероятно от вода) -1. малка рекичка. 2. леха или малък канал за поливане в градината.
 • валентин (нова дума в българския, от името на Свети Валентин) - 1. подарък или картичка, изпратени за деня на влюбените (14 февруари, деня на Свети Валентин). 2. Възлюбният или възлюбената, когато се споменават по повод на този ден: "Бъди моят Валентин".
 • валия  (от турски) - 1. управител на вилает. 2. (разговорно, рядко) - самозабравил се управник.
 • вало (остаряло, от латински) - було, воал, покривало (особ. за глава); ударението е на първата сричка - 'вало.
 • вампир  (от персийски) -1. дух или възкръснало тяло, което напуска гроба си за да смуче кръв от спящи хора. 2. (преносно) безскрупулен експлоататор, кръвопиец.
 • вандал (от името на германското племе Вандали, които при набезите си в Европа са унищожили много произведения на изкуството и архитектурни забележителности) - човек, който съзнателно и злонамерено унищожава чужда собственост.
 • вапцам или вапцвам (от гръцки) - боядисвам.
 • варак (от турски) - 1. съвсем тънки листа от злато или сребро за украса. 2. боя, която имитира златно покритие, фалшиво позлатяване.
 • вариант (от латински) - 1. друга алтернатива, нещо аналогично, което може да смени оригинала.
 • ват (от името на изобретателя на парната машина James Watt) - мерна единица за мощност. Коловат-час - мерна единица за изразходвана електрическа енергия, която се равнява на работата на един уред с мощност 1000 вата за един час.

 • вата (от немски) - мек, еластичен материал, направен от памук или вълна, с който се пълнят възглавници или юргани или служи за уплътнител или изолация.

 • вахмайстер, вахмистър (от немски и руски) - кавалерийски фелдфебел, старшина.
 • веда (народно) -1. вещица, самодива. 2. (диалектно) вода.
 • веди или веде (остаряло) -1. буквата В. Първите букви в азбуката са "Аз, буки, веди, глагол " от тяхното име идва думата "азбука".
 • ведом (старинно) - известен. От тази дума идва "неведом" - "Неведоми са пътищата Господни!"
 • векил, векилин  (от турски) - 1. поръчител, надзорник. 2. представител на българите пред турската власт.
 • веление (старинно) - повеление, заповед.
 • вена  (от латински) - кръвоносен съд, който пренася кръв към сърцето.
 • вендета  (от латински) -1. кръвна вражда между две семейства/рода, причина за която е убийство на някой от единия род. 2. (разговорно) кърваво престъпление с цел уреждане на сметки между криминално проявени.
 • вентил (от латинската дума за вятър) - регулатор, изключвател или отвърстие за въздух или други газове.
 • веранда (от хинду) - покрита с навес площ на първия етаж, долепена до къщата, чардак..
 • вересия (от турски) - задължение за взети и неплатени стоки.
 • вербален (от латински) - 1. словесен, езиков. 2. устен. 3. буквален, дословен (за превод).

 • верниер (от името на френския математик P. Vernier) - нониус: малка подвижна скала, която служи за получаване на дробните части от главната скала.
 • верозакон (остаряло) - религия, вероизповедание.
 • весило (остаряло) - бесилка.
 • весталка (от  Веста, римска богиня на дамашното огнище и дома ) - 1. жрица в Римски храм, която се обрича на девственост и отговаря за свещения огън в храма. 2. (разговорно) гадателка.
 • вестник (остаряло) - 1. вестител. 2. (съвременно) печатно издание, обикновено всекидневник, в което се публикуват новини, реклами и пр.
 • вестибюл (от латински) -  хол, преддверие, антре, коридор, пруст.
 • ветеран  (от латински) -1. възрастен човек, представител на дадена професия, за когото се смята че има натрупан много опит. 2. уволнен войник, сержант или офицер, участвал в бойни действия.
 • вето  (от латински) - конституционно право да бъде отхвърлен законов акт.
 • вещ - 1. предмет,нещо. 2. опитен, майсторски (Вещ в занаята си.)
 • вещая (книжовно) - пророкувам, предсказвам (Това не вещае добро.).
 • вещер (мъжки род), вещерица, вещерка (женски род) (народно) -1. вещица, врачка. 2. проклетник. 3. вълшебник, вълшебница.
 • вещинство (остаряло) - изкуство. • Забележка: съдържанието на този индексен файл ще се допълва с течение на времето.

  пояснения под линия:
  1) БРИКЕТ, -а,  м. Кирпич (во 2 знач.), плитка из какого-н. спрессованного материала, продукта. || прил. брикетный, -ая, -ое.
  2) БРОДЯГА, -и, м. и ж. 1. Обнищавший, бездомный человек, скитающийся  без определенных занятий.  2.  Человек, к-рый любит странствовать, жить в разных местах (разг.). 3. О ком-н. заслуживающем удивления (прост.). Опять он сухим из воды вышел? Ну, силен (хитер) б.! || уменьш. бродяжка, -и, м. и ж. (к 1 и 2 знач.) || прил. бродяжий, -ья, -ье (к 1 и 2 знач.).

  Съставител: Тих Южен

  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от списание "Коснос" www.kosnos.com ]