Снимки от корицата на брой 34
.

.
Знак до Събота пазар в Пловдив, вижте Снимка на броя – Граждански пътен знак (снимка Пламен Пенчев)
.
.
.
Главната алея на Слънчев бряг (до хотел "Кубан"), снимка от материала "Всичко тече, всичко се променя" (снимка Пламен Пенчев)
.

.
Снимка от материала "Варено пиле с гъби" (снимка Георги Бърбориев)
..
[ това са снимките от корицата на брой 35 от ноември-декември 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]