12 странни български думи .
АЛ-АМ
[АБ - АД] [АЙ - АЛ]
 .
 • алащисвам, алащисам (от турски)  - навиквам, обръгвам. Също и алъщисвам.
 • алиенация (от латински) - отчуждаване, охлаждане на отношението към нещо.
 • алкание (старинно, ударението е на второто а: алк'ание) - силно желание, жажда.
 • алкая (старинно, ударението е на второто а: алк'ая) - силно желая, жадувам.
 • алпака - 1) сплав от мед, никел и цинк, подобна на сребро, от която обикновено се правят изделия за домакинството. 2) материал (плат), направен само от вълна или вълна, смесена с други влакна.
 • алтернативен (от латински) - друго нещо (на разположение), заменяем, конкурентен
 • алтън (от турски)  - 1) злато. 2) жълтица.
 • алфабет (от гръцки, от буквите алфа и бета) - азбука.
 • алфонс (от френски) - развратен мъж, издържан от жени. Също и алфонсо.
 • алъш-вериш (от турски)  - вземане-даване, покупко-продажба
 • амалгама  (от гръцки) - 1) сплав от живак с други метали. 2) (преносно) смес (от цветове, усещания, чувства и пр.)
 • аман-заман (от турски)  - помощ, в крайна нужда съм.

 • .
  Съставител: Тих Южен
  [виж предговора за използваната литература ]

  [това е материал от брой 8 на списание "Коснос" www.kosnos.com]