12 странни български думи
 АЙ - АЛ
[АБ - АД] [АЛ-АМ]
 • айлак (от турски)  - незает, свободен от работа; също се произнася айляк.
 • айналия (от турски)  - хубав, красив.
 • айробика (от гръцки: аеро - въздух, биос - живот) - комплекс от интензивни упражнения, които да повишат поглъщането на кислород от организма.
 • ака - (от английски, also known as) - с прякор, известен като.
 • академия - (1) място за учене или трениране в дадена специалност; (2) общество или институция, съставена от изтъкнати учени и писатели. (произход: от името на гръцкия герой, на чието име е била наименувана градината на Платон)
 • акран(ин) и акранка (от турски) - връстник, връстничка.
 • акцент (от гръцки) - ударение, произнасяне, произнасяне, наблягане.
 • аладжа (от турски)  - домоткано памучно платно.
 • аламански (остаряло, от френски) - германски, немски; също така - алемански.
 • аларма (от френски, на оръжие) - (сигнал за) тревога.
 • алатурка (от гръцки) - (по) турски.
 • алафранга (от гръцки) - (по) френски, (по) европейски.

 • Съставител: Тих Южен

  [виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 7 на списание "Коснос" www.kosnos.com]