Приложение 2

Интегралните граници на c2-разпределението, c2(f,P), като зависимост от степените свобода f и статистическата сигурност P при едностранна постановка на въпроса. В някои учебници тези интегрални граници се дават във вида c2(f,a), където a се нарича ниво на значимост и a = 1 - P или P = 1 - a.

В първа колона стоят степените свобода, в първи ред - статистическата сигурност, а интегралните граници са в таблицата, на място, където се пресичат съответния ред и колона.

-----------------------------------------------------------------
f P = 0.01     0.05     0.10     0.50     0.90     0.95     0.99
-----------------------------------------------------------------
1     0.03157  0.02393  0.158    0.455    2.71     3.84     6.64
2     0.0201   0.103    0.211    1.39     4.61     5.99     9.21
3     0.115    0.352    0.584    2.27     6.25     7.81     11.3
4     0.297    0.711    1.06     3.36     7.78     9.49     13.3
5     0.554    1.15     1.61     4.35     9.24     11.1     15.1

6     0.872    1.64     2.20     5.35     10.6     12.6     16.8
7     1.24     2.17     2.83     6.35     12.0     14.1     18.5
8     1.65     2.73     3.49     7.34     13.4     15.5     20.1
9     2.09     3.33     4.17     8.34     14.7     16.9     21.7
10    2.56     3.94     4.87     9.34     16.0     18.3     23.2

11    3.05     4.57     5.58     10.3     17.3     19.7     24.7
12    3.57     5.23     6.30     11.3     18.5     21.0     26.2
13    4.11     5.89     7.04     12.3     19.8     22.4     27.7
14    4.66     6.57     7.79     13.3     21.1     23.7     29.1
15    5.23     7.26     8.55     14.3     22.3     25.0     30.6

16    5.81     7.96     9.31     15.3     23.5     26.3     32.0
17    6.41     8.67     10.1     16.3     24.8     27.6     33.4
18    7.01     9.39     10.9     17.3     26.0     28.9     34.8
19    7.63     10.1     11.7     18.3     27.2     30.1     36.2
20    8.26     10.9     12.4     19.3     28.4     31.4     37.6
-----------------------------------------------------------------

( съдържание )

Изготвил HTML файла: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 32 от август 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]