Част от задачите на първото състезание на клуб “Импулс”
с крайното класиране

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Задача 1. (физика)

Имате ютия, закачена със здраво въже на кука, както е показано на схемата. Доближавате ютията на милиметри до лицето на известен член на журито. Какво ще се случи, ако пуснете ютията? Ще удари ли при завръщането си почитаемия господин, или не? И защо?

Автор: Пламен Пенчев, по идея от предаването Brainiac

[Жокер към задачата] [Отговор на задачата]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]Задача 2. (математика)

В химическа лаборатория е възприет следния начин за обозначаване на проби:

                ц б б

където:

ц – цифра от 1 до 9;
б – буква от българската азбука.

Колко възможни шишета могат да се кодират?

Автор: Пламен Пенчев, по идея на Кирил Симитчиев, докторант в катедра “Аналична химия” на Пловдиския университет.

[Жокер към задачата] [Отговор на задачата]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]Задача 3. (химия)

При една реакция от първи порядък

B + C + ...

може да се дефинира величината период на полупревръщане, което е времето, необходимо за превръщане на половината от веществото A в продуктите B, C и т.н.

Ако периодът на полупревръщане на реакцията

B

е 5 минути, а началното количество на А е 16 г., то за 20 минути какво количество от А ще остане?

Автор: Пламен Пенчев

[Жокер към задачата] [Отговор на задачата]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]Задача 6. (химия)

При някакви условия:

12 грама графит изгарят до въглероден диоксид (CO2) и отделят топлина 393.5 kJ (килоджаула).

C (гр.) + O2 (г.)= CO2 (г.),

28 грама въглероден оксид (CO) изгарят до въглероден диоксид (CO2) и отделят топлина 110.5 kJ.

CO (г.) + 1/2 O2 (г.) = CO2 (г.)

Колко ще топлина би се отделяла при изгаряне на 12 грама графит до въглероден оксид (CO) ?

 C (гр.) + 1/2 O2 (г.) = CO (г.)

Автор: Пламен Пенчев

[Жокер към задачата] [Отговор на задачата]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Задача 9. (математика)

На планетата Зарина живеят седем жителя. Те имат на главите си не повече от 5 косъма (т.е. от нула до пет)

Ще има ли двама жители на тази планета с еднакъв брой косми на главите си?

Автор: Пламен Пенчев, по идея на неговия преподавател по математика от ВХТИ Ангел Дишлийски

[Жокер към задачата] [Отговор на задачата]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Задача 10. (математика)

На планетата Зарина живеят седем жителя. На всяка ръка те имат по два пръста. На въпрос на новопристигналия журналист от радиото на ПУ “Неко”, колко е техния брой те отговорили, че е равен на 13 (едно-три). Журналистът веднага разбрал, че те смятат на бройна система, различна от десетичната.

Ако планетата удвои своето население, с какво число ще се изразява този брой?

Автор: Пламен Пенчев

[Жокер към задачата] [Отговор на задачата]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Общо в състезанието имаше 12 задачи - по 6 към всеки отбор. Класирането в първи кръг и накрая е дадено в следната таблица. Победители бяха отбор "Неко".

 Задачите с надебелени (bold) номера са приведени в този материал. Задача No 11 е дадена допълнително като задача на списание "Коснос".

[ това е материал от брой 6 на списание "Коснос" www.kosnos.com]