Жокери част от задачите на първото състезание на клуб “Импулс”Жокер към задача 1.

Използвайте закона за запазване на енергията!

[обратно към задача 1] [към отговор на задача 1]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]Жокер към задача 2.

В първа позиция могат да се поставят 9 различни числа. Във втора позиция ...

[обратно към задача 2] [към отговор на задача 2]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]Жокер към задача 3.

За първите 5 мин. ще останат 16 / 2 = 8 г. от A, за вторите пет – половината от тези 8 и т.н.

[обратно към задача 3] [към отговор на задача 3]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]Жокер към задача 6.

Използвайте закона на Хес за топлините на химичните реакции.

[обратно към задача 6] [към отговор на задача 6]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]Жокер към задача 9.

Допуснете, че всеки има различен брой косми на главата, започвайки от нула.

[обратно към задача 9] [към отговор на задача 9]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]Жокер към задача 10.

 Те броят от едно до седем в четвъртична бройна система като използват четири цифри (от 0 до 3) по следния начин: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, ...

[обратно към задача 10] [към отговор на задача 10]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


[Към задачата] [Отговор на задачата]

[ това е материал от брой 6 на списание "Коснос" www.kosnos.com]