Отговори на част от задачите на първото състезание на клуб “Импулс”


Отговор на задача 1.

Ютията ще се върне на позиция, която е малко по-далеч от лицето на уважаемия член на журито!

Потенциалната енергия на ютията ще се преобразува в кинетична и тя ще се отдалечи по окръжност от лицето, докато ютията изчерпи своята кинетична енергия, която се превръща в потенциална енергия и топлинна енергия от триенето на ютията във въздуха и от триенето на въжето в куката и въздуха. След това ютията преминава обратния път като отново се губи енергия от триенето. В резултат ютията ще се изкачи обратно на по-малка височина от първоначалната и следователно по-далеч от лицето.

[обратно към задача 1]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Отговор на задача 2.

9 х 30 х 30 = 8,100

В първа позиция могат да се напишат 9 цифри. Във втора – 30 букви, а в трета – също 30 букви, което прави броят комбинации да е произведението, дадено по-горе.

[обратно към задача 2]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Отговор на задача 3.

1 грам

В 20 минути има 4 периода от по 5 минути. За първите 5 минути ще останат 16 / 2 = 8 г. от A, за вторите пет – половината от тези 8, т.е. 4 г., за третите пет мунити – 2 г. и за последните пет минути – 1 г.

[обратно към задача 3]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Отговор на задача 6.

Сумата на топлините на двете реакции

C (гр.) + 1/2 O2 (г.) = CO (г.) Q1

CO (г.) + 1/2 O2 (г.) = CO2 (г.) Q2

е равна на топлината на следната реакция:

C (гр.) + O2 (г.) = CO2 (г.) Q3

Следователно топлината на втората реакция е разлика между тях, т.е.

Q2 = Q3 - Q1 = 393.5 - 110.5 = 283 kJ.

[обратно към задача 3]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Отговор на задача 9.

Да ще има поне двама жители на планетата Зарина, които имат еднакъв брой косми на главата!

Нека допуснем, че няма. Тогава един ще има 0, вторият - 1, третият - 2, четвъртият - 3, петият - 4, шестият – 5
Тогава седмият жител трябва да има брой косми на главата от 0 до 5, т.е. като поне един от изброените.

 [обратно към задача 9]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10]


Отговор на задача 10.

32

32 четвъртично е 14 десетично

Те броят от едно до седем в четвъртична бройна система като използват четири цифри (от 0 до 3) по следния начин: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, ...

Следователно, при удвояване на техния брой те ще преброят до това число по следния начин:

1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32

 [обратно към задача 10]

[задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 6] [задача 9] [задача 10][Към задачите]

[ това е материал от брой 6 на списание "Коснос" www.kosnos.com]