90 години от рождението на Ричард Файнман

На 11 май се навършват 90 години от рождението на големия американски физик Ричард Файнман (Richard Phillips Feynman). Той е роден през 1918 г. в Ню Йорк, а почина на 15 февруари 1988 г. в Лос Анжелис, Калифорния.


Ричард Фейнман
Снимката е от курса му по обща физика [1] и затова нейното използване се раглежда като "Fair Use"

Основните работи на Файнман са в областта на квантовата електродинамика, която теория е изградена наново от него. За тази си работа той получава Нобелова награда през 1965 г. Нарицателни са следните термини свързани с името на Файнман: Диаграма на Файнман (Feynman diagram), Граф на Файнман (Feynman graph), Формула на Файнман-Кац (Feynman-Kac formula), Параметризация на Файнман (Feynman parametrization), Шахматна дъска на Файнман (Feynman checkerboard), Точка на Файнман (Feynman point), Означение на Файнман (Feynman slash notation), Теория на Уилър-Файнман (Wheeler–Feynman absorber theory), Теорема на Хелман-Файнман (Hellmann–Feynman theorem) и Еднокръгова диаграма на Файнман (One-loop Feynman diagram).

Неговите лекции в Калифорнийския технологичен университет (Калтех, Caltech) еволюират в две книги - "Квантова електродинамика" (Quantum Electrodynamics, 1961) и "Теория на фундаменталните процеси" (The Theory of Fundamental Processes, 1961).

Файнман е известен на научната общественост в България предимно със своя превъзходен курс по обща физика [1], който той създава от лекциите си в Калтех, заедно с  Робърт Лейтън (Robert Leighton) и Матю Сендс (Matthew Sands). Авторът на тази статия, въпреки че е химик, като студент бе поразен от този известен курс и затова в списание "Коснос" е започната поредица Файнмания, в която се коментират изключително оригиналните мисли на Файнман: досега те са Мисли за Химията и Описание на структурите в Природата.

Файнман е голям популяризатор на науката и в резултат на тези му усилия се появяват три популярни книги "Вие се шегувате, г-н Файнан!" (Surely You're Joking, Mr. Feynman!), "Какво те е грижа какво другите хора мислят?" (What Do You Care What Other People Think?) и "Смисълът на всичко това" (The Meaning of It All).

В края на живота си Файнман е член на комисията, която разследва избухването през 1986 г. на Совалката (Space Shuttle Challenger disaster).

.
Литература

[1] Richard Feynman, Robert Leighton, and Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Addison-Wesley, 1964, Vol. 1-3. Има и руски превод: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. т. 1-9 Мир, 1977-78 г.

Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 19 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]