Файнмания

С този материал стартирахме една поредица, в която се превеждат и коментират оригинални и интересни мисли на Ричард Файнман (Richard Fyenman), взети от неговия световно известен курс по физика [1]. В предишния материал цитарахме изумлението на Файнман от работата на химиците.

Своята лекция "Атоми в движение", която е в самото начало на неговия курс, Файнман завършва с тези поетични щтрихи (вижте оригиналния текст).

Ако парчето стомана или парче от сол, състоящи се от атоми, наредени един до друг, могат да имат такива интересни свойства; ако водата - която е нищо друго, освен малки капки, мили след мили едно и също нещо върху Земята - може да образува пяна и да създава оживени шумове и странни структури, когато тече върху цемент; ако всичко това, целият живот на потоците вода, може да бъде нищо друго, освен купчина от атоми, какво още повече е възможно?

Ако вместо да подреждаме атомите в определени структури, които се повтарят и повтарят, или даже да формираме малки бучки от заплетености като уханието на виолетките, ние правим подредби, които са винаги различни от място на място, с различни атоми, подредени по много начини, непрекъснато сменящи се, но не повтарящи се, колко по-изумително е възможно това нещо да се държи? А е възможно това "нещо" да върви напред и назад пред теб, да ти говори, да е голяма бучка от тези същите атоми, но със сложна подредба, така че тази същинска плетеница да олюлява нашето въображение с това, какво може тя - плетеницата - да прави?

Когато казваме "куп от атоми", ние ние не мислим, че това е само купчина от атоми, защото един куп от атоми, които не се повтарят един с друг, могат да имат възможностите, които вие виждате пред вас в огледалото.

Просто няма какво да коментирам, а само мога да искам Вашето извинение за несъвършенния превод на тази поетична мисъл от Файнман. Ако, заради нескопосания превод, не сте разбрали, то да поясня, че става въпрос за възхищението на Файнман от възможностите, които ни предоставят тези така наречени "подредби от атоми" - от водата, през уханието на цветята, та чак до Човека.

Литература

[1] Richard Feynman, Robert Leighton, and Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Addison-Wesley, 1964, Vol. 1: Chapter 1. Atoms in Motion. Има и руски превод: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир, 1977 г.

Превод: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 16 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]