Файнмания

С този материал стартираме една поредица, в която ще бъдат преведени и коментирани оригинални и интересни мисли на Ричард Файнман (Richard Fyenman), взети от неговия световно известен курс по физика [1].

Нека започнем с изказването на Файнман за значението на атомната хипотеза - виж оригиналния текст.

Ако при някакъв катаклизъм цялото човешко знание бъде унищожено, и само едно изречение трябва да бъде предадено на следващите поколения от култури, то кое изречение би съдържало максимална информация в най-малко думи? Аз вярвам, че това е атомната хипотеза (или фактът за атомите, или както и да го наричате), че всички неща са направени от атоми - малки частици, който се движат в непрекъснато движение, привличат се една друга, когато са на малки дистанции, но се отблъскват, когато са притиснати една до друга. В това едничко изречение, вие ще видите, че има извънаредно голям обем от информация за Света, даже и много малко въображение и размишление да се приложи [към него].

Няма да забравя, че когато прочетох тези мисли през далечната 1982 година бях не само силно впечатлен от оригиналността на Файнман, но и бях крайно несъгласен с него, може би поради наивността на тогавашната ми възраст - 20 години. Веднага си помислих, че най-информативното изречение, което ще спести на бъдещите поколения милиони мъки и гонения, хиляди безчинства и стотици войни е

Няма Бог!

Сега с възрастта се научих да уважавам религиите и религиозните вярвания на хората (стига те да не ми ги налагат насила!), а и от позицията на своя агностицизъм, съвсем не вярвам, че няма Бог - считам, че със средствата на Науката наличието на Бог или Неговото отсъствие не могат да се докажат и затова религиозността е въпрос на Вяра. Може би Вселената е един Бог и тя като наше минало (Миналото) определя нашето бъдеще (Бъдещето). Но и в това не съм сигурен, защото тогава този Бог е безсилен пред Детерминизма на Миналото - т.е. е безсилен пред Вселената, т.е. пред Себе си!.

И като оставя настрана неверието и съмнението си разбирам, че Великият Файнман е формулирал най-кратката и най-информативна мисъл - Всичко се състои от неуморни атоми!

Литература

[1] Richard Feynman, Robert Leighton, and Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Addison-Wesley, 1964, Vol. 1: Chapter 1. Atoms in Motion.
Има и руски превод: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир, 1977 г.

Превод и коментар: Пламен Пенчев, Ph.D.

[това е материал от брой 12 на списание "Коснос" www.kosnos.com]