Брой 17

Снимка на броя – Връх Мусала

Култура

Поезия от Ибаа Исмаил (от Сирия)

Образование

Хемометрика. Практически задачи по част 3 с решенията им на Excel

Програмен език C++, Част 11. Функции с аргументи

Програмен език C++, Част 12. Пример за клас, който преставя часа и минутите

Термините в C++, които се срещат в лекции 10, 11 и 12 

Снимки

Снимки от Канада от Милка Митева

Част от авторите на списание “Коснос” (снимки)

Наука

Проф. дхн Г. Андреев:  Вибрационна спектроскопия

Д-р В. Стефанова: Оптични системи за разделяне и регистриране на емисионен спектър

Общество

130 години от Освобождението на България

Ангел Грънчаров: Религията в училище?

Семейство

Да научим с игра три годишно дете на буквите

Let's learn English with fun!

Instructions For Life

Превод на английските думи от текста “Instructions For Life”

Превод на текста “Instructions For Life

 

[ това е съдържанието на брой 17 на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]