Част от авторите на списание “Коснос”
(снимки)


[ увеличи снимката ]
Проф. Курт Вармуца. Снимка от Юлина Хубенова.
Снимката е от юни 2007 г. в Хисаря.


[ увеличи снимката ]
Доц. Огнян Аргиров. Снимка от Пламен Пенчев.
Снимката е от празнуването на Игнажден през 2007 г. в катедра "Органична химия"


[ увеличи снимката ]
Д-р Пламен Пенчев. Снимка от Юлина Хубенова.
Снимката е от посещението на концерта на група "Сигнал" в клуб "Мармалад".
 
 


[ увеличи снимката ]
Кирил Симитчиев. Снимка от Веселин Кметов
Снимката е от Шестата химическа конференция на ХФ при ПУ.


[ увеличи снимката ]
Доц. д-р Веселин Кметов и Кирил Симитчиев.
Снимката е от Шестата химическа конференция на ХФ при ПУ.
 


[ увеличи снимката ]
Олга Тенева. Снимка от Пламен Пенчев.
Снимката е от декември 2007 г. Вижте друга нейна снимка


[ увеличи снимката ]
Д-р Юлина Хубенова и Петя Маринова. Снимка от Пламен Пенчев.
Снимката е от посещението на концерта на група "Сигнал" в клуб "Мармалад".
Вижте снимка на Петя с Данчо Караджов
;

[ увеличи снимката ]
Иван Вълчев. Снимка от Пламен Пенчев.
Снимката е от 2007 г. в Пловдивския университет.
Вижте още една снимка на Иван Вълчев


[ увеличи снимката ]
Милчо Пенчев. Снимка от Сашка Даскалова.
Снимката е от 2003 г. в Аризона. Снимка от Пламен Пенчев


[ увеличи снимката ]
Д-р Атанас Терзийски. Снимка от Петя Маринова.
Снимката е от празненството за запознанство на Шестата химическа конференция на ХФ при ПУ.
За снимки на и от Терзийски вижте този сайт


[ увеличи снимката ]
Николай Тошев в град Череповец, Русия, през лятото на 2007 г.

[ това е снимков материал от брой 17 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]