Студентско състезание на знаещите
в снимки
от Атанас Терзийски
 
 

Част от публиката в девета аудитория на централната сграда на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Единственият представител на университетското ръководство - проф. дхн Георги Андреев, заместник ректор по Наука и международно сътрудничество на Пловдивския университет дава своя отговор на въпроса на доц. Огнян Аргиров.

Част от състезателите на отбор "Неко".

Част от състезателите на отбор "Кюри".

Журито е вперило поглед към въпроса си на екрана, прожектиран от мултимедията.

Проф. дхн Георги Николов Андреев се е замислил (?) върху поредния въпрос, отправен към "знаещите"
 

Г-н Васил Базелков гледа критично изявата: той е един съучредителите на клуб "Импулс" и ръководител на клуб "Квант" (клубът на знаещите към Общински Детски Комплекс)

Чаровните водещи,
Николета Стамболджиева (ОМГ - Пловдив) и Ани Ройдева (спец. Педагогика, говорител на клуб "Импулс")

Репортаж на Емилия Ханджийска от състезанието може да намерите на тази страница.

Снимки: Атанас Терзийски
Текст: Пламен Пенчев

[ това е материал от брой 6 на списание "Коснос" www.kosnos.com]