АКАДЕМИЧНАТА ЙЕРАРХИЯ
(Превод на текста “The Academic Hierarchy”)
...
 Ректорът на университета (в текста: Деканът на факултета):
   Прескача ниски здания с един скок,
     по-мощен е от локомотив,
       по-бърз е от изстрелян куршум,
         ходи по водата,
           насочва политиката на Господ.

 Заместник ректорът по учебната част:
   Прескача ниски здания с един скок,
     по-мощен е от дрезина,
       бърз е почти колкото изстрелян куршум,
         ходи по вода, ако морето е спокойно,
           говори с Господ.

 Професорът:
   Прескача ниски здания със засилване и при подходящ вятър,
     почти мощен е колкото дрезина,
       може да изтреля куршум,
         ходи по водата на закрит басейн,
           говори с Господ, когато получи разрешение.

 Доцентът:
   Едва преминава над военна барака,
     губи дърпане на въже с локомотив,
       често засича при стреляне,
         плува добре,
           от време на време Господ му говори.

 Асистентът:
   Прави високи отбелязки на стените, когато се опитва да прескочи високи здания,
     локомотивът го гази,
       може да борави понякога с оръжие преди да се нарани,
         плува кучешката,
           говори с животните.

 Докторантът:
   Блъска се в зданията,
     разпознава локомотиви на два от три пъти,
       не му се дават амуниции,
         може да стои плаващ със спасителна жилетка,
           говори на стените.

 Студентът и студентът-кръжочник:
   Пада на прага, когато се опитва да влезе в здания,
     казва "виж туу-туу",
       намокря се даже и с воден пистолет,
        играе си в локви,
          мънка на себе си.

 Секретарата на Университета (факултета)
   Повдига високите здание и преминава под тях,
     изритва локомотивите извън релсите,
       хваща изтреляни куршуми със зъби и ги изяжда,
         замразява водата с поглед,
        Тя е Господ!

Автор: неизвестен (материалът от години се разпространява по Интерет и електронната поща)
Превод: Георги Бърбориев

[ това е материал от брой 12 на списание "Коснос" www.kosnos.com]